+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Пријем ученика у установе за смештај и исхрану

за време школовања у Ваздухопловној академији
8 May 2019

Пријем ученика у установе за смештај и исхрану

Пријем ученика у установе за смештај и исхрану

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће у току маја 2019. године објавити Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за школску 2019/2020. годину.

Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају. Критеријуми за смештај ученика у домове биће детаљно прецизирани Конкурсом.

Списак установа за смештај и исхрану у Београду

Дом ученика средњих школа – Београд

Радоја Домановића бр. 27, тел. 011/71 54 043

интернет адреса: www.dombeograd.rs

 

РЈ за смештај „Петар Драпшин” – Београд

ул. Краља Петра бр. 83, тел. 011/26 27 333

e-mail: domdrapsin@gmail.com

Смештајни капацитет: 176 + 20 (дефицитарна занимања)

 

РЈ за смештај „Змај” – Земун

ул. Творничка бр. 2а, тел. 011/21 93 608

e-mail: zmaj@dombeograd.rs

Смештајни капацитет:190

 

РЈ за смештај „Стеван Чоловић” – Београд

ул. Хумска, бр. 8, тел. 011/26 47 760

e-mail: dom.colovic@sbb.rs

Смештајни капацитет: 104

 

РЈ за смештај „Алекса Дејовић” – Београд

ул. Хајдук Станкова бр. 2, тел. 011/24 04 234

e-mail: dom.dejovic@sbb.rs

Смештајни капацитет:199+90 (дефицитарна занимања)

 

РЈ за смештај „Карађорђе” – Београд

ул. Радоја Домановића бр. 27, тел. 011/24 11 961

e-mail: karadjordje@dom.rs

Смештајни капацитет: 304 + 20 (дефицитарна занимања)

 

Дом ученика средњих школа “Патријарх Павле”- Београд

ул. Здравка Челара бр. 14, тел. 011/20 72 600

e-mail: office@domucenika.com

интернет адреса: www.dom.edu.rs

Смештајни капацитет: 608

 

Дом ученика средње ПТТ школе – Београд

ул. Здравка Челара бр. 16, тел. 011/20 70 090

e-mail: office@pttdom.edu.rs

интернет адреса: www.dom-ucenika.com

Смештајни капацитет: 307

 

Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” – Београд

ул. Крунска бр. 8, тел. 011/32 31 272, 011/33 04 802, 011/33 04 805

интернет адреса: www.jelicamilovanovic.edu.rs

Смештајни капацитет: 460

Додела ученичких стипендија

Конкурс за доделу ученичких стипендија расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2019/2020. године. Додела ученичких стипендија врши се на основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.