+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Prijem učenika u ustanove za smeštaj i ishranu

za vreme školovanja u Vazduhoplovnoj akademiji
8 May 2019

Prijem učenika u ustanove za smeštaj i ishranu

Prijem učenika u ustanove za smeštaj i ishranu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u toku maja 2019. godine objaviti Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika (domove učenika) za školsku 2019/2020. godinu.

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju. Kriterijumi za smeštaj učenika u domove biće detaljno precizirani Konkursom.

Spisak ustanova za smeštaj i ishranu u Beogradu

Dom učenika srednjih škola – Beograd

Radoja Domanovića br. 27, tel. 011/71 54 043

internet adresa: www.dombeograd.rs

 

RJ za smeštaj „Petar Drapšin” – Beograd

ul. Kralja Petra br. 83, tel. 011/26 27 333

e-mail: domdrapsin@gmail.com

Smeštajni kapacitet: 176 + 20 (deficitarna zanimanja)

 

RJ za smeštaj „Zmaj” – Zemun

ul. Tvornička br. 2a, tel. 011/21 93 608

e-mail: zmaj@dombeograd.rs

Smeštajni kapacitet:190

 

RJ za smeštaj „Stevan Čolović” – Beograd

ul. Humska, br. 8, tel. 011/26 47 760

e-mail: dom.colovic@sbb.rs

Smeštajni kapacitet: 104

 

RJ za smeštaj „Aleksa Dejović” – Beograd

ul. Hajduk Stankova br. 2, tel. 011/24 04 234

e-mail: dom.dejovic@sbb.rs

Smeštajni kapacitet:199+90 (deficitarna zanimanja)

 

RJ za smeštaj „Karađorđe” – Beograd

ul. Radoja Domanovića br. 27, tel. 011/24 11 961

e-mail: karadjordje@dom.rs

Smeštajni kapacitet: 304 + 20 (deficitarna zanimanja)

 

Dom učenika srednjih škola “Patrijarh Pavle”- Beograd

ul. Zdravka Čelara br. 14, tel. 011/20 72 600

e-mail: office@domucenika.com

internet adresa: www.dom.edu.rs

Smeštajni kapacitet: 608

 

Dom učenika srednje PTT škole – Beograd

ul. Zdravka Čelara br. 16, tel. 011/20 70 090

e-mail: office@pttdom.edu.rs

internet adresa: www.dom-ucenika.com

Smeštajni kapacitet: 307

 

Dom učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” – Beograd

ul. Krunska br. 8, tel. 011/32 31 272, 011/33 04 802, 011/33 04 805

internet adresa: www.jelicamilovanovic.edu.rs

Smeštajni kapacitet: 460

Dodela učeničkih stipendija

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do početka školske 2019/2020. godine. Dodela učeničkih stipendija vrši se na osnovu Konkursa i Zakona o učeničkom i studentskom standardu.