+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА ЗА УПИС УЧЕНИКА

У ПРВИ РАЗРЕД ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ
8 May 2019

Здравствени услови за упис у Ваздухопловну академију

Кандидати који конкуришу за упис у Ваздухопловну академију обављају здравствени преглед у Дому здравља Нови Београд – Диспанзер за медицину рада
Нови Београд, Омладинских бригада 104.

Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред Ваздухопловне академије

  1. Авио – техничар: а1 а2 а6 б1 – ц1 д1 д2 – д3егх
  2. Авио – техничар за ваздухоплов и мотор – оглед: а1 а2 а6б ц1 д1 д2 д3 г
  3. Авио – техничар за електро опрему ваздухоплова – оглед: а1 а2 а4 а6б ц1 – д1 д2 д3 г
  4. Авио – техничар за електронску опрему ваздухоплова – оглед: а1 а2 а4 а6 – ц1 д1 д2 д3 г
  5. Мехатроничар за транспортне системе аеродрома: а1 а2б д1 д2 д3е фг
  6. Мехатроничар за ракетне системе – оглед: а1 а2б ц1 д1 д2 д3е ф г
  7. Мехатроничар за радарске системе – оглед: а1 а2б ц1 д1 д2 д3е ф г
  8. Техничар ваздушног саобраћаја: а1 а2 а4 а7 а8б ц1 д1 д2 д3е г
  9. Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност: а1 а2 а4 а7 а8б ц1 д1 д2 д3е г
  10. Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање: а1 а2 а4 а7 а8б ц1 д1 д2 д3е г

Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред Ваздухопловне академије исказани су словним ознакама које значе:

а1 – нормалан вид на близину

а2 – нормалан вид на даљину

а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)

а6 – нормалан стереоскопски вид

а7 – нормална ширина видног поља

а8 – нормална адаптација на таму

б – нормалан слух

б1 – нормалан слух*

ц1 – нормална функција равнотеже

д1 – нормална функција горњих екстремитета

д2 – нормална функција доњих екстремитета

д3 – нормална функција кичменог стуба

е – нормална функција кардиоваскуларног система

ф – нормална функција респираторног система

г – нормална функција нервног система

х – нормална функција ендокриног система

 

Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за упис ученика у први разред средње школе школски лекари и лекари специјалисти треба да се придржавају следећих критеријума:

а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид. Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.

а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид. Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних помагала.

а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава.

а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на ortho – rater – у.

а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видног поља испитивача – методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално и 90 степени темпорално на сваком оку – перитестом по Becku на orth – rater – у.

а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату по Schober – у или скотоптикометру по Heinsius – у.

Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида на ortho – rater – у, сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом на псеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Ishiara, Stilling) и тестовима за стереоскопски вид (Titmus, Lang, Randot). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј. савета на нивоу професионалне оријентације.

б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без тешкоћа да комуницира са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на опасност.

б1 – нормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1 до 20 dВ. Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија.

ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се узимати у обзир оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање.

д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова горњих екстремитета до физиолошких амплитуда.

д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова доњих екстремитета до физиолошких амплитуда.

д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост свих делова кичменог стуба до физиолошких амплитуда.

е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни притисак, нормалан ЕКГ налаз и одсуство срчаних мана.

ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционални налаз на плућима.

г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и других неуролошких поремећаја. У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед.

х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границама нормале.