+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Информације о садржају и начину полагања пријемног испита

из енглеског језика за двојезично одељење
9 May 2019

Информације о садржају и начину полагања пријемног испита из енглеског језика за двојезично одељење

На пријемном испиту се проверавају четири језичке вештине на нивоу А2 према Образовним стандардима за крај обавезног образовања – страни језик. Тест ће садржати 50% задатака са средњег нивоа и 50% задатака са напредног нивоа.

Пријемни испит се састоји из писменог теста и усмене провере занања страног језика.

Провера слушања траје 20 мин, читања 30 мин, а писања 40 мин.

Кандидатима се сукцесивно дају делови теста по редоследу и временској динамици који је наведен.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање укупно 9 бодова.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора.

Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, шема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута.

Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и усменог дела теста.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

Пример теста из 2018.

Из енглеског језика са полагања пријемног испита за двојезично одељење

Преузми тест

Препоручена литература:

  • R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press
  • M. Swan, Oxford English Grammar Course Intermediate, Oxford University Press
  • M. Swan, Oxford English Grammar Course Basic, Oxford University Press
  • V. Evans, J. Dooley, Round Up Level 5, Longman Pearson
  • V. Evans, J. Dooley, Round Up Level 6, Longman Pearson
  • Jenny Dooley, Virginia Evans Access 3  Grammar Book, Express Publishing
  • Jenny Dooley, Virginia Evans Grammarway 3 Express Publishing
  • Graded Readers – Oxford University Press, Longman Pearson, Express Publishing, Cambridge University Press

Ученици могу користити за вежбу и тестове са такмичења из енглеског језика за осми разред основне школе као и тестове за HIPPO међународно такмичење, тестове за пријемни испит у одељења у филолошким гимназијама и све ужбенике које се користе у настави за осми разред основне школе.