Upis 2015/2016.

Vazduhoplovna akademija je državna škola, upis učenika u srednju školu vrši se na osnovu konkursa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Donja granica bodova potrebnih za upis

 Naziv obrazovnog profila 2014/15. *2013/14. 2012/13.
Avio-tehničar 88.28 *56.48 84.58
Tehničar vazdušnog saobraćaja 92.00 *58.92 88.40
Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje 88.48 *56.72 85.08
Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma 82.44 *52.36 80.12
Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost 91.76 *59.44 89.12
Avio-tehničar za vazduhoplov i motor 86.60 *56.96 83.98
Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova 83.40 *55.08 81.30
Avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova 86.76 *56.40 83.00
Mehatroničar za raketne sisteme 82.60 *53.96 79.10
Mehatroničar za radarske sisteme 82.76 *52.56 81.58

* Pri upisu učenika u srednje škole, šk 2013/14. godine rangiranje učenika se vršilo samo po bodovima iz osnovne škole.

 

Školske 2015/2016 upisujemo:

Naziv obrazovnog profila Broj odeljenja Broj učenika
Avio-tehničar za vazduhoplov - motor 1 odeljenje 8 učenika
Avio-tehničar za elektro sisteme vazduhoplova 8 učenika
Avio-tehničar za elektronske sisteme vazduhoplova 8 učenika
Mehatroničar za radarske sisteme 1 odeljenje 12 učenika
Mehatroničar za raketne sisteme 12 učenika
Avio-tehničar 1 odeljenje 24 učenika
Tehničar vazdušnog saobraćaja 2 odeljenja 48 učenika
Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje 1 odeljenje 24 učenika
Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma 1 odeljenje 24 učenika
Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost 1 odeljenje 24 učenika

Dokumenta za upis

  • - Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
  • - Originali svedočanstava o završenom šestom, sedmom i osmom razredu
  • - Uverenje o položenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju
  • - Izvod iz matične knjige rođenih (može biti i stariji od 6 meseci)
  • - Uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova ***
  • - Dve fotografije

*** NAPOMENA:

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA, ZA SVE OBRAZOVNE PROFILE, UTVRĐUJE SE NA OSNOVU LEKARSKOG PREGLEDA KOJI SE MOŽE OBAVITIISKLJUČIVO U OVLAŠĆENIM, NAVEDENIM, DOMOVIMA ZDRAVLJA:

Medicina rada "Novi Beograd"

Omladinskih Brigada 104

Tel. 011 209 5400

Učenici koji nisu državljani Republike Srbije

Detaljne informacije mogu dobiti kod Centralne upisne komisije, a tu se vrši i prijava učenika.

Centralna upisna komisija: Zahumska 14, soba 312, Beograd. tel: +381 11 24 15 464?>