Upis 2013/2014.

Vazduhoplovna akademija je državna škola, upis učenika u srednju školu vrši se na osnovu konkursa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Donja granica bodova potrebnih za upis

 Naziv obrazovnog profila 2012/13. 2011/12. 2010/11.
Avio-tehničar 84.58 83.36 77.14
Tehničar vazdušnog saobraćaja 88.40 92.38 87.20
Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje 85.08 85.80 79.38
Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma 80.12 77.26 68.54
Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost 89.12 88.90 84.90
Avio-tehničar za vazduhoplov i motor 83.98 82.46 71.86
Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova 81.30 79.40 63.94
Avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova 83.00 80.58 66.66
Mehatroničar za raketne sisteme 79.10 77.60 54.68
Mehatroničar za radarske sisteme 81.58 76.56 61.58Školske 2013/2014 upisujemo:

Naziv obrazovnog profila Broj odeljenja Broj učenika
Avio-tehničar za vazduhoplov - motor 1 odeljenje 8 učenika
Avio-tehničar za elektro sisteme vazduhoplova 8 učenika
Avio-tehničar za elektronske sisteme vazduhoplova 8 učenika
Mehatroničar za radarske sisteme 1 odeljenje 12 učenika
Mehatroničar za raketne sisteme 12 učenika
Avio-tehničar 1 odeljenje 24 učenika
Tehničar vazdušnog saobraćaja 2 odeljenja 48 učenika
Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje 1 odeljenje 24 učenika
Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma 1 odeljenje 24 učenika
Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost 1 odeljenje 24 učenika

Dokumenta za upis

  • - Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
  • - Originalna svedočanstva o završenom šestom, sedmom i osmom razredu
  • - Uverenje o položenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju
  • - Izvod iz matične knjige rođenih (može biti i stariji od 6 meseci)
  • - Uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova ***
  • - Dve fotografije

*** NAPOMENA:

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA, ZA SVE OBRAZOVNE PROFILE, UTVRĐUJE SE NA OSNOVU LEKARSKOG PREGLEDA KOJI SE MOŽE OBAVITIISKLJUČIVO U OVLAŠĆENIM, NAVEDENIM, DOMOVIMA ZDRAVLJA:

 

Dom zdravlja "Novi Beograd" - dispanzer za medicinu rada

Omladinskih brigada 104, Novi Beograd
Tel. 011 209 5400

Učenici koji nisu državljani Republike Srbije

Detaljne informacije mogu dobiti kod Centralne upisne komisije, a tu se vrši i prijava učenika.

Centralna upisna komisija: Zahumska 14, soba 312, Beograd. tel: +381 11 24 15 464