+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Јавне набавке

Ваздухопловна академија објавила је 13.08.2020. године – Обавештење о закљученом уговору за електричну енергију ЈН 1.1.1/2

Ваздухопловна академија објавила је 10.08.2020. године – План јавних набавки за 2020.годину (усаглашен са новим Законом о јавним набавкама).

Ваздухопловна академија објавила је 24.07.2020. године – Одлуку о додели уговора за јавну набавку добара – електрична енергија 1185 – 04 / 9 

Ваздухопловна академија објавила је 30.06.2020. године – Конкурсну документацију за јавну набавку добара – електрична енергија и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија.

 

Ваздухопловна академија објавила је 23.03.2020. године – Одлуку о измени уговора у поступку јавне набавке радова – кречење, хобловање и лакирање паркета у главној школској згради ЈН бр. 1.3.2/20. 

 

Ваздухопловна академија објавила је 18.03.2020. године –  Одлуку о измени уговора у поступку јавне набавке радова – кречење, хобловање и лакирање паркета у главној школској згради ЈН бр. 1.3.2/20. 

 

Ваздухопловна академија објавила је 26.02.2020. године –  Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности радова кречење, хобловање и лакирање паркета у главној згради  ЈН 1.3.2/20

 

Ваздухопловна академија објавила је 14.02.2020. године –  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности кречење, хобловање и лакирање паркета у главној згради ЈН 1.3.2/20

 

Ваздухопловна академија објавила је 24.01.2020. године –  

Конкурсна документација за јавну набавку радова – кречење, хобловање и лакирање паркета, ЈН бр. 1.3.2/19 и 
 
Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – кречење, хобловање и лакирање паркета, ЈН бр. 1.3.2/19,
 

Ваздухопловна академија објавила је 09.12.2019. године –  

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку  добара – Намештај за опремање зборнице у главној школској згради Јн бр. 1.1.6-2/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 02.12.2019. године –  

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – наставна средства и опрема за кабинете, за потребе Ваздухопловне академије из Београда ЈН бр. 1.1.5/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 02.12.2019. године –  

Одлука о додели Уговора за јавну набавку мале вредности добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради, за потребе Ваздухопловне академије из Београда ЈН бр. 1.1.6- 2/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 20.11.2019. године –  

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – радови на телекомуникационим инсталацијама ЈН бр. 1.3.6/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 20.11.2019. године –  

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке радова – Радови на телекомуникационим инсталацијама ЈН бр. 1.3.6/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 20.11.2019. године –  

Измена конкурсне документације за јавну набавку добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради ЈН бр.1.1.6-2/19,  
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр.1.1.6-2/19, 
 

Ваздухопловна академија објавила је 20.11.2019. године –  

Одлука о додели уговора у јавној набавци добара – Наставна средства и опрема за кабинете, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.5/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 15.11.2019. године –  

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради ЈН бр.1.1.6-2/19,  
 
Конкурсна документација за јавну набавку добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради ЈН бр.1.1.6-2/19
 

Ваздухопловна академија објавила је 15.11.2019. године –  

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради ЈН бр.1.1.6/19
 

Ваздухопловна академија објавила је 09.11.2019. године –  

Oдлуку о обустави поступка за јавну набавку добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради, ЈН бр. 1.1.6/19 за потребе Ваздухопловне академије.
 

Ваздухопловна академија објавила је 04.11.2019. године –  

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности радова – кречење, хобловање и лакирање паркета у главној школској згради, за потребе Ваздухопловне академије из Београда, ЈН бр. 1.3.9/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 04.11.2019. године –  

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке добара – Намештај за опремање зборнице у главној школској згради, ЈН бр. 1.1.6/19
 
Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Намештај за опремање зборнице у главној школској згради, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.6/19
 
Конкурсна документација  – пречишћен текст, јавна набавка добара – Намештај за опремање зборнице у главној школској згради, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.6/19
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.1.6/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 04.11.2019. године – 

Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Наставна средства и опрема за кабинете, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.5/19
 
Конкурсна документација  – пречишћен текст, јавна набавка добара – Наставна средства и опрема за кабинете, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.5/19
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.1.5/19.
 

Ваздухопловна академија објавила је 29.10.2019. године –

Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Наставна средства и опрема за кабинете, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.5/19
 
Конкурсна документација  – пречишћен текст, јавна набавка добара – Наставна средства и опрема за кабинете, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.5/19
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.1.5/19.

Ваздухопловна академија објавила је 29.10.2019. године – 

Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – Намештај за опремање зборнице у главној школској згради, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.6/19
 
Конкурсна документација  – пречишћен текстјавна набавка добара – Намештај за опремање зборнице у главној школској згради, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.1.6/19
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.1.6/19.

Ваздухопловна академија објавила је 28.10.2019. године Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке добара – Намештај за опремање зборнице у главној школској згради, ЈН бр. 1.1.6/19.

Ваздухопловна академија објавила је 23.10.2019. године Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради ЈН бр.1.1.6/19,  Конкурсна документација за јавну набавку добара – намештај за опремање зборнице у главној школској згради ЈН бр.1.1.6/19, 

Ваздухопловна академија објавила је 23.10.2019. године Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – наставна средства и опрема за кабинете ЈН бр.1.1.5/19,  Конкурсна документација за јавну набавку добара – наставна средства и опрема за кабинете ЈН бр.1.1.5/19, 

Ваздухопловна академија објавила је 18.10.2019. године Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова – кречење, хобловање и лакирање паркета у главној школској згради ЈН бр. 1.3.9/19

Ваздухопловна академија објавила је 18.10.2019. године Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за јавну набавку радова – радови на телекомуникационим инсталацијама,

Ваздухопловна академија објавила је 02.10.2019. године 

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке радова – кречење, хобловање и лакирање паркета у главној школској згради, за потребе Ваздухопловнe академијe из Београда, ЈН бр. 1.3.9/19.

Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке радова – кречење, хобловање и лакирање паркета у главној школској згради, за потребе Ваздухопловнe академијe из Београда, ЈН бр. 1.3.9/19.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.3.9/19.

Ваздухопловна академија објавила је 30.09.2019. године Одлуку о измени Уговора у отвореном поступку јавне набавке радовa – радови на адаптацији постојећег објекта број 5 – дворишне зграде, на адаптацији – замени фасадне столарије објекта број 5 – дворишне зграде и на адаптацији фасаде и крова објекта број 5 – дворишне зграде ЈН бр. 1.3.8/19.

Ваздухопловна академија објавила је 24.09.2019. године Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радова – кречење, хобловање и лакирање паркета

Ваздухопловна академија објавила је 10.09.2019. године Одлуку о измени Уговора.

Ваздухопловна академија објавила је 15.08.2019. године Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија

Ваздухопловна академија објавила је 18.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова- Радови на адаптацији постојећег објекта број 5 – дворишне зграде, на адаптацији – замени фасадне столарије објекта број 5 – дворишне зграде и на адаптацији фасаде и крова објекта број 5 – дворишне зграде

Ваздухопловна академија објавила је 17.07.2019. године Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на адаптацији постојећег објекта број 5 – дворишне зграде, на адаптацији – замени фасадне столарије објекта број 5 – дворишне зграде и на адаптацији фасаде и крова објекта број 5 – дворишне зграде, за потребе Ваздухопловне академије из Београда.

Ваздухопловна академија објавила је 12.07.2019. године Одлуку о јавној набавци – електрична енергија.

Ваздухопловна академија објавила је 02.07.2019. године Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – реконструкција и ревитализација унутрашњег степеништа и замена подних површина, ЈН бр. 1.3.4/19

Ваздухопловна академија објавила је 02.07.2019. године Одлуку о додели уговора за јавну набавку Реконструкција и ревитализација унутрашњег степеништа  и замена подних површина.

Ваздухопловна академија објавила је 28.06.2019. године Конкурсну документацију и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

Ваздухопловна академија објавила је 28.05.2019. године Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за јавну набавку радова – реконструкција степеништа

Ваздухопловна академија објавила је 21.05.2019. године Одговор, Измену и допуну конкурсне документације , Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока.  

Ваздухопловна академија објавила је 14.05.2019. године Измену и допуну конкурсне документације, Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока.

Ваздухопловна академија објавила је 13.05.2019. године Одговор по захтевима за појашњења конкурсне документације ЈН 1.3.8/19

Ваздухопловна академија објавила је 17.04.2019. године Конкурсну документацију i Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на објекту бр. 5.

Ваздухопловна академија објавила је 30.01.2019. године Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – израда техничке документације

Ваздухопловна академија објавила је 11.01.2019. године Одлуку о додели уговора за јавну набавку услуга – израда техничке документације.