+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Јавне набавке

Ваздухопловна академија објавила је 07.07.2018. године Одлуку о додели уговора за јавну набавку – набавка електричне енергије.

Ваздухопловна академија објавила је 18.06.2018. године Конкурсну документацију и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

Ваздухопловна академија објавила је 05.09.2017. године Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова  – санација дела темеља дворишне зграде.

Ваздухопловна академија објавила је 18.08.2017. године Одлуку о додели уговора у јавној набавци мале вредности радова  – санација дела темеља дворишне зграде.

Ваздухопловна академија објавила је 17.08.2017. године Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија.

Ваздухопловна академија објавила је 31.07.2017. године Позив и Конкурсну документацију за јавну набавку радова – санација дела темеља дворишне зграде.

Ваздухопловна академија објавила је 29.06.2017. године Обавештење о закљученом оквирном споразуму у отвореном поступку набавке услуга – извођење стручне екскурзије.

Ваздухопловна академија објавила је 05.06.2017. године Одлуку о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење стручне екскурзије.

Ваздухопловна академија објавила је 01.06.2017. године  Конкурсну документацију  и Позив за подношење понуда за јавне набавке добара – електрична енергија.

Ваздухопловна академија објавила је 17.05.2017. године измену и допуну  Конкурсне документације и измену и допуну Конкурсне документације – пречишћен текст за јавне набавке услуга – извођење стручне екскурзије.

Ваздухопловна академија објавила је 12.05.2017. године Одговор за јавну набавку услуга – извођење стручне екскурзије.

Ваздухопловна академија објавила је 28.04.2017. године Конкурсну документацију  и Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење стручне екскурзије.

Ваздухопловна академија објавила је 17.10.2016. године Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – за јавну набавку радова- реконструкција и санација темеља објекта школе.

Ваздухопловна академија објавила је 12.10.2016. године Одлуку о додели поступка за јавну набавку радова- реконструкција и санација темеља објекта школе.

Ваздухопловна академија објавила је 28.09.2016. године Конкурсну документацију i Позив за подношење понуда за јавну набавку радова- реконструкција и санација темеља објекта школе.

Ваздухопловна академија објавила је 27.09.2016. године Обавештење о обустави поступка за јавну набавку радова- реконструкција и санација темеља објекта школе.

Ваздухопловна академија објавила је 21.09.2016. године Одлуку о обустави поступка за јавну набавку радова- реконструкција и санација темеља објекта школе.

Ваздухопловна академија објавила је 05.09.2016. године Конкурсну документацију i Позив за подношење понуда за јавну набавку радова- реконструкција и санација темеља објекта школе.

Ваздухопловна академија објавила је 29.08.2016. године Одлука о измени Уговора о јавној набавци радова – адаптација санитарних чворова ЈН бр. 1.3.3/16.

Ваздухопловна академија објавила је 29.06.2016. године Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – адаптација санитарних чворова

Ваздухопловна академија објавила је 21.06.2016. године Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија у поступку јавне набавке мале вредности i Конкурсну документацију.

Ваздухопловна академија објавила је 06.05.2016. године Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – Адаптација санитарних чворова и Конкурсну документацију.

Документа се налазе у прилогу (десно)