+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Мехатроничар за радарске системе

Назив квалификације:
Мехатроничар за радарске системе

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање и опслуживање радарско рачунарских система

Дужности – стручне компетенције:

  • вршење прегледа и мањих оправки компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких система;
  • вршење прегледа и мањих оправки уређаја примопредајних система;
  • вршење прегледа и мањих оправки агрегата и електро механичких уређаја лансирних система;
  • опслуживање и сервисирање ракетних система;
  • коришћење техничке документације и примењена коресподенција на српском и енглеском језику.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права обавезе и дужности мехатроничара дефинисане су Правилом Ваздухопловно техничке службе, затим Правилником о одржавању војне опреме и наоружања Министарства одбране и Војске Србије (СВЛ бр. 6/2013) и функционалним надлежностима регулисаним у Упутствима о раду јединица Војске Србије у којима се регулишу мере, радње и поступци техничког особља за одржавање борбених ваздухоплова.

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Број бодова који је био потребан за упис претходних година