+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Мехатроничар за транспортне системе аеродрома

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, мехатроничар за транспортне системе аеродрома спада у категорију особља које пружа услуге земаљског опслуживања и особља које контролише исправност површина за кретање ваздухоплова, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Мехатроничар за транспортне системе аеродрома

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање мехатронских система аеродрома

Дужности – стручне компетенције:

  • одржавање опреме службе прихвата и отпреме ваздухоплова, путника, пртљага и робе;
  • одржавање опреме службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова;
  • одржавање опреме службе контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација;
  • одржавање опреме за експлоатацију аеродрома у зимским уловима.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности мехатроничар за транспортне системе аеродрома, садржани су у документу ICAO ANNEX 14.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • руковалац аеродромске опреме;
  • руковалац генератора;
  • контролор исправности површина за кретање ваздухоплова, објеката инсталација аеродрома.

Наставни планови и програми образовног профила Мехатроничар за транспортне системе аеродрома усклађени су са стандардом PART – 147 и PART – 66 EASA (European Aviation Safety Agency).

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Након завршетка школовања мехатроничари за транспортне системе аеродрома се запошљавају у авио-компанијама и аеродромима. Програм образовања мехатроничара за транспортне системе аеродрома пружа одличну основу за наставак школовања на већини техничких факултета, првенствено на Електротехничком и Машинском факултету.

БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА