+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

U skladu sa članom 174. Zakona o vazdušnom saobraćaju, mehatroničar za transportne sisteme aerodroma spada u kategoriju osoblja koje pruža usluge zemaljskog opsluživanja i osoblja koje kontroliše ispravnost površina za kretanje vazduhoplova, čiji poslovi posredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Naziv kvalifikacije:
Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

Nivo kvalifikacije:
IV

Svrha kvalifikacije:
Održavanje mehatronskih sistema aerodroma

Dužnosti – stručne kompetencije:

  • održavanje opreme službe prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika, prtljaga i robe;
  • održavanje opreme službe za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova;
  • održavanje opreme službe kontrole ispravnosti manevarskih površina, objekata i instalacija;
  • održavanje opreme za eksploataciju aerodroma u zimskim ulovima.

Zasnovanost kvalifikacije

Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima i ishodima stručnog obrazovanja. Prava, obaveze i dužnosti mehatroničar za transportne sisteme aerodroma, sadržani su u dokumentu ICAO ANNEX 14.

Po uspešno završenom programu obrazovanja, i ukoliko ispuni uslove predviđene Pravilnikom o uslovima za sticanje ovlašćenja za rad Vazduhoplovne akademije, lice stiče potvrdu o obučenosti za sledeće specijalnosti:

  • rukovalac aerodromske opreme;
  • rukovalac generatora;
  • kontrolor ispravnosti površina za kretanje vazduhoplova, objekata instalacija aerodroma.

Nastavni planovi i programi obrazovnog profila Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma usklađeni su sa standardom PART – 147 i PART – 66 EASA (European Aviation Safety Agency).

Predmeti po godinama

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Након завршетка школовања Мехатроничар за транспортне системе аеродрома се запошљавају у авио компанијама и аеродромима. Програм образовања Мехатроничар за транспортне системе аеродрома пружа одличну основу за наставак школовања на већини техничких факултета првенствено Електротехничком и Машинском факултету.

BROJ BODOVA KOJI JE BIO POTREBAN ZA UPIS PRETHODNIH GODINA