+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Распоред ванредних испита

Распоред полагања испита за ванредне ученике u septembarskom ispitnom roku:

Редни број Пријављени предмет Датум испита Време испита
1 Материјали ваздухоплова; Елементи летелица; Хидро-пнеуматски системи авиона; Конструкција турбомлазних мотора; Аеродинамика и структура хеликоптера; Системи клипних мотора и елиса; Системи авиона; Ваздухопловни прописи и организација одржавања 28.09.2020. 11:00
2 Маса и центража ваздухоплова; Аеродроми; Аеродромски саобраћај; Економика ваздушног саобраћаја; Контрола летења; Транспорт у ваздушном саобраћају 24.09.2020. 12:30
3 Основе термодинамике; Основе хидраулике; Техничко цртање са машинским елементима 29.09.2020. 14:00
4 Примена рачунара у одржавању летелица; Аутоматска обрада података 24.09.2020. 14:00
  5 Физичко васпитање; Специјално физичко васпитање; 29.09.2020. 14:00
6 Верска настава 25.09.2020. 09:30
7 Координатна геометрија 24.09.2020. 12:00
8 Стручни енглески језик; Енглески језик 24.09.2020. 10:00