+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Istorijat

Srednja tehnička škola nastala je iz inicijative koju je, 1894. godine, pokrenulo Srpsko inženjersko društvo, ali su istorijske okolnosti Balkanskih i Prvog svetskog rata odlagale njeno osnivanje.

Zakon o Srednjoj Tehničkoj školi u Beogradu donet je 30. Marta 1922. godine, a obnarodovan u Službenim novinama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca br. 105, 15. maja iste godine.

Izrada plana i predračuna za izgradnju Srednje tehničke škole poverena je arhitekti Josifu Bukavcu.

Škola je sagrađena na na uglu Dušanove ulice i Knez Mihailovog venca, umesto na prvobitno planiranom placu stare paliluske kasarne. Radovi su trajali dve godine.

U isto vreme, beleže se počeci civilnog vazduhoplovstva na ovim prostorima.

U Novom Sadu, 20. novembra 1923. osniva se Ikarus – prva srpska industrija aeroplana, a u Beogradu 21. aprila 1924. Prva srpska fabrika aeroplana Rogožarski. Na improvizovani beogradski aerodrom kod Pančeva sleteli su 25. marta 1923. godine prvi avioni međunarodnog društva ”Franko-Rumen”, a redovan prevoz poštanskih pošiljki otpočeo je 16. aprila iste godine. Ispod Bežanijske kose 25 marta 1927.godine, svečano je otvoren novi beogradski aerodrom.

Državna Srednja Tehnička Škola u Beogradu, zvanično počinje sa radom 22. septembra 1924. godine. Od tog dana, sve do danas, u zgradi u Bulevaru vojvode Bojovića pisana je istorija srpske prosvete, industrije i srpskog vazduhoplovstva.

Zgrada Prve državne tehničke škole

U periodu do Drugog svetskog rata iz škole je ponikao čitav niz konstruktora koji su ostavili neizbrisiv pečat na razvoj srpskog vazduhoplovstva tog vremena. U školi je 10. novembra 1934. godine, osnovan Jedriličarski klub, kao poseban mesni odbor Kraljevskog Aero – kluba „Naša krila“. Kasnije je osnovana i Jedriličarska grupa „Ikar“. Ove organizacije sarađivale su sa aerodromima u Zemunu, Novom Sadu i Borovu.

Sa razvojem škole, raslo je i interesovanje za njene stručne kadrove, pa istorija beleži i prvu saradnju sa Ministarstvom vojske i mornarice kroz školovanje kadrova za potrebe vojske Kraljevine Jugoslavije.

Ministar Vojske i Mornarice Kraljevine Jugoslavije Dragomir Ž. Stojanović 14 jula 1930. godine doneo je rešenje da se te godine upiše u Srednju Tehničku Školu 20 podoficira radi dobijanja za vojne potrebe stručnog ljudstva.
Čovek koji je u potpunosti obeležio predratni period razvoja Državne Srednje Tehničke Škole je njen osnivač i prvi direktor Josif Bukavac.

Šest učenika škole borilo se u Internacionalnim brigadama u Španskom građanskom ratu, a đaci i profesori škole pokazali su hrabrost i spremnost da se bore protiv fašizma koji je pretio da proguta slobodnu Evropu.

Kaznena vojna operacija pod imenom ”Strašni sud” počela je nad usnulim Beogradom zaglušujućom grmljavinom nemačke avijacije u nedeljno jutro 6.aprila 1941.godine. Nacističke bombe teško su oštetile dvorišnu zgradu škole, a glavnu zgradu zaposele su jedinice Vermahta. Po naređenju okupatorskih vlasti škola je morala da nastavi rad.

Od 22. marta 1942. godine škola je prinudno iseljena u zgradu Trgovačke akademije u Cetinjskoj ulici, zatim u osnovnu školu ,,Vojislav Ilić“ i na kraju 1944. godine u osnovnu školu ,,Vojvoda Putnik“ kod Gradske bolnice. Nakon oslobođenja škola se vraća u svoju matičnu zgradu.

Tokom Drugog svetskog rata za ideal slobode živote je žrtvovalo više od dve stotine učenika i profesora Državne Srednje Tehničke škole, a njih devet proglašeno je narodnim herojima.

U posleratnom periodu škola je, bila svedok društvenih promena usklađujući svoja zanimanja i oblasti rada sa razvojem zemlje i potrebama društva. Vazduhoplovni odsek oformljen je po zahtevu Generalne direkcije vazduhoplovne industrije. Prvi učenici upisani su 1947. godine, a nastava je bila trogodišnja.

Josif BukavacJosif Bukavac, rođen je u Pulju, u Istri, 1875. godine. Diplomirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beogradu 1900. godine i potom, čitav život i rad posvetio svom narodu, onako, kako to umeju samo ljudi koji su svesni značaja obrazovanja za sudbinu jedne nacije. Bio je osnivač, profesor i direktor Državne srednje tehničke škole u Beogradu od 1924. do 1940. godine. Ono što i danas mogu da uče poslenici srpskog obrazovanja jesu predanost, ozbiljnost i ljubav sa kojima je Josif Bukavac pristupao poslu. Bukavac je išao u krak sa vremenom, pa je u više navrata u periodu od 1904 do 1931. godine putovao u Švajcarsku, Francusku i Nemačku da na iskustvima velikih evropskih kultura i njihovih modernih sistema obrazovanja stvori u Srbiji Prvu Državnu Tehničku školu.

Imajući sve ovo u vidu Vazduhoplovna akademija 2004. godine pokreće projekat kreiranja novih, oglednih obrazovnih profila u dva paralelna procesa.

Jedan se odnosio na kreiranje nastavnih planova i programa, što je podrazumevalo usklađivanje komplikovane evropske i nacionalne regulative po pitanju školovanja vazduhoplovnog osoblja sa zakonskom regulativom obrazovnog sistema Republike Srbije.

Drugi proces odnosio se na sticanje neophodnih sertifikata da bi Vazduhoplovna akademija bila prepoznata i priznata kao obrazovna institucija koja ispunjava sve standarde evropskih i nacionalnih vazduhoplovnih vlasti.

tabla easaEvropska komisija je 20.11.2003. godine usvojila predlog Evropskih vazduhoplovnih vlasti kojim se propisuje način školovanja, kurikulum i uslovi koje je potrebno da zadovolji vazduhoplovno tehničko osoblje kao i uslove za organizacije koje se bave školovanjem takvog kadra (EC 2042/2003). Malo potom, te uslove usvojile su i nacionalne vazduhoplovne vlasti (Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije) uskladivši ih sa domaćim zakonima i regulativom.

Kao rezultat, Vazduhoplovnoj akademiji odobreno je uvođenje pet novih obrazovnih profila iz oblasti vazdušnog saobraćaja odlukom ministra prosvete o upisu učenika u srednje škole za školsku 2007/2008. godinu.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije septembra 2007. godine ovlastio je školu kao centar za obuku osoblja koje obavlja prihvat i otpremu vazduhoplova, putnika i stvari, a oktobra iste godine kao PART-147 organizaciju za izvođenje obuke vazduhoplovnog ovlašćenog neletačkog osoblja. Škola je ovlašćenje da bude centar za obuku pilota dobila od Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u septembru 2010. godine.

Usledile su sertifikacije i od nacionalnih vazduhoplovnih vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore.

Kadrovi za potrebe Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije školuju se u našoj školi ponovo od 23. mart 2010. godine. Odluku o tome je doneo Ministar odbrane Republike Srbije.

U istoriji škole „rame uz rame” po važnosti stoje datum osnivanja – 22.septembrom 1924. i 21.decembar 2011. kada je Vazduhoplovna akademija postala ovlašćeni centar Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Tokom decenija u zgradi koju je projektovao arhitekta i prvi direktor škole Josif Bukavac smenjivali su se nastavnici i đaci, ali i nastavni programi, obrazovni profili i nazivi same škole.

Vazduhoplovna akademija danas, u istoj zgradi, nastoji da pruži najveći doprinos izgradnji modernog i efikasnog obrazovnog sistema u Republici Srbiji, školujući budućnost srpskog civilnog i vojnog vazduhoplovstva.