+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Fly High and Land Safely

Fly High and Land Safely

Пројекат 2019-1-RS01-KA102-000640

logosbeneficaireserasmusleft_en

Erazmus +

Nakon objavljenog Opšteg poziva za predloge projekata za 2019. godinu, Vazduhoplovnoj akademiji je odobren projekat u okviru programa Erazmus+. Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti obrazovanja. Naša škola je nosilac-koordinator projekta mobilnosti KA102 u oblasti stručnog obrazovanja.

KA102 projekat mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja je usmeren na dve ciljne grupe: nastavnike i učenike.

Projekat počinje 01.09.2019 i trajaće 14 meseci.

Ciljevi projekta:

Opšti ciljevi projekta su internacionalizacija i modernizacija škole koja ima za cilj širenje profesionalnih vidika i sticanje uvida u savremene tendencije u oblasti obrazovanja, profesionalno izgrađivanje i ostvarivanje celoživotnog učenja, jačanje jezičkih, digitalnih i ličnih kompetencija za obavljanje profesije, sticanje primenljivih znanja uvidom u primere dobre prakse u različitim obrazovnim kontekstima na evropskom nivou i upoznavanje i prihvatanje drugih kultura i kulturoloških različitosti radi socijalne integracije i povećanja interkulturalnog razumevanja.

Plan aktivnosti i pojedinačni ciljevi:

Realizovaće se različiti oblici stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u partnerskim školama u inostranstvu kroz aktivnosti ”posmatranje na radnom mestu” (job shadowing) s ciljem da se prenesu inovativne tehnike učenja i predavanja i da se razviju i unaprede predavačke i jezičke kompetencije nastavnika;

Realizovaće se praktična nastava za maturante smera AT i TVS s ciljem podizanje nivoa praktične nastave na međunarodni nivo i omogućavanje učenicima da usvajaju i usavršavaju stručne kompetencije u radnom okruženju na internacionalnom nivou, kao i podizanja nivoa jezičkih kompetencija učenika.