+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Pedagoško – psihološka služba

Pedagoško-psihološka služba obavlja poslove:

  • Planiranja i programiranja obrazovno-vaspitnog rada,
  • Praćenja i vrednovanja obrazovno-vaspitnog rada,
  • Savetodavnog rada sa nastavnicima,
  • Savetodavnog rada sa učenicima,
  • Savetodavnog rada sa roditeljima, odnosno starateljima,
  • Saradnje sa direktorom i drugim stručnim saradnicima,
  • Rada u stručnim organima škole i školskim timovima,
  • Saradnje sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima, jedinicom lokalne samouprave itd,
  • Vođenja dokumentacije, pripreme za rad i stručnog usavršavanja.

Od navedenih oblasti prioritetne su rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Na prvom mestu prioriteta rada pedagoško-psihološke službe je savetodavni rad sa učenicima. Najčešći oblici su individualni savetodavni razgovori zbog različitih problema sa kojima se učenici suočavaju u periodu adolescencije, slab uspeh i prevazilaženje poteškoća u učenju, pojačan vaspitni rad, profesionalna orijentacija, podrška radu Učeničkog parlamenta itd.

Nastavnicima pomažemo povratnom informacijom o njihovim časovima na kojima prisustvujemo, savetodavnim uputstvima u individualnom radu sa pojedinim učenicima, upućivanjem u različite didaktičko-metodičke pristupe u realizaciji nastavnih sadržaja, podrškom u njihovom radu sa učenicima u okviru vannastavnih aktivnosti, uputstvima o vođenju pedagoške dokumentacije, uvidom u mogućnosti stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja itd.

Sa roditeljima sarađujemo pružanjem dodatne podrške u njihovim vaspitnim metodama, informisanjem o bitnim pojedinostima vezanim za njihovo dete, upoznavanjem sa svim karakteristika adolescencije i predlozima za rešavanje nastalih poteškoća, usmeravanjem na stručne službe za rešavanje pojedinih problema, pružanjem stručnog mišljenja, upućivanjem na stručnu literaturu itd.

Pored navedenih prioritetnih oblasti rada, pedagoško-psihološka služba obavlja niz drugih poslova kao što su redovno vođenje i ažuriranje različite školsko-pedagoške dokumentacije, stručno usavršavanje, rukovođenje različitim školskim timovima, podrška u radu Savetu roditelja, učešće u radu stručnih organa škole, podrška mentorsko-pripravničkom radu, poslovi promocije škole, različiti oblici saradnje sa civilnim i vojnim strukturama, poslovi u Centru za obuku vazduhoplovnog osoblja, organizacija, realizacija i evaluacija različitih anketa i statističkih podataka itd.

Nataša Popovič
Psiholog

Tel: 011 / 2635 – 399
popovic.n@vakademija.edu.rs

Aleksandar Marković
Pedagog

Tel: 011 / 2635 – 399
pedagog@vakademija.edu.rs
markovic.a@vakademija.edu.rs

Dokumenta