+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Техничар за безбедност информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају

Назив квалификације:
Техничар за безбедност информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Спречавање нарушавања безбедности информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају и спровођење прописаних безбедносних протокола.

Дужности – стручне компетенције:

  • Инсталирање и конфигурисање комуникационих уређаја на аеродрому;
  • Инсталирање и подешавање серверске инфраструктуре на аеродрому;
  • Вршење надзора информационог система у ваздухопловству;
  • Инсталирање и конфигурисање специфичних аеродромских система;
  • Израда документације.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара за безбедност информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају дефинисани су у Закону о потврђивању конвенције о високотехнолошком криминалу (“Сл. гласник РС – Међународни уговори”, бр. 19/2009).

По успешно завршеном програму образовања, лице ће бити оспособљено за рад на заштити:

  • информационо-комуникационих технологија;
  • техничких система;
  • система интелигентне зграде;
  • пословно-информационих система.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар за безбедност информационо – комуникационих система у ваздушном саобраћају направљен је у складу са директивама EASA (European Aviation Safety Agency) усаглашеним на Првој конференцији о заштити ИКТ система у ваздухопловству, одржаној 23.01.2019. године (1st Transport Cyber Security Conference)

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Број бодова на упису школске 2019/2020. године
Максималан број бодова 95.60
Средњи број бодова 89.05
Минимални број бодова 85.73