+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, техничар ваздушног саобраћаја за безбедност спада у категорију особља које обавља преглед и обезбеђивање на аеродрому, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Спречавање радњи незаконитог ометања на аеродрому

Дужности – стручне компетенције:

  • праћење стања безбедности на аеродрому и поступање у ванредним ситуацијама;
  • контрола приступа лица и возила обезбеђивано – рестриктивној зони;
  • контрола путника и ручног пртљага;
  • контрола робе и поште.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности техничара ваздушног саобраћаја за безбедност, садржани су у документу ICAO ANNEX 17, рестриктивним документима као што су ICAO doc. 8973 и Национални програм за обезбеђивање у ваздухопловству.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • особље безбедности аеродрома;
  • контролор опслуживања ваздухоплова путника и ствари;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • домаћица (домаћин) ваздухопловног пристаништа.

Наставни планови и програми образовног профила Техничара ваздушног саобраћаја за безбедност усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Број бодова који је био потребан за упис претходних година