+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, техничар ваздушног саобраћаја за спасавање спада у категорију ватрогасно-спасилачког особља, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Спасилачко – ватрогасно обезбеђивање аеродрома

Дужности – стручне компетенције:

  • поступање у ванредним ситуацијама;
  • трагање и спасавање;
  • превенција и заштита од пожара;
  • снабдевање ваздухоплова горивом.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности техничара ваздушног саобраћаја за спасавање садржани су у документу ICAO ANNEX 14 и ICAO DOC. 9137 (AN 898) Part 1).

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • координатор саобраћаја;
  • контролор опслуживања ваздухоплова путника и ствари;
  • ватрогасно обучено особље;
  • руковалац аеродромске опреме.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар ваздушног саобраћаја за спасвање усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

Предмети по годинама

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

Након завршетка школовања, техничари ваздушног саобраћаја за спасавање се запошљавају у авио-компанијама, аеродромима и службама трагања и спасавања у земљи и иностранству. Програм образовања техничари ваздушног саобраћаја за спасвање пружа одличну основу за наставак стручног усавршавања и стицање дозвола у области трагања и спасавања, а такође и за наставак школовања на већини факултета, првенствено Саобраћајном факултету и Факултету безбедности.

БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА