+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje

U skladu sa članom 174. Zakona o vazdušnom saobraćaju, tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje spada u kategoriju vatrogasno-spasilačkog osoblja, čiji poslovi posredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja.

Naziv kvalifikacije:
Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje

Nivo kvalifikacije:
IV

Svrha kvalifikacije:
Spasilačko – vatrogasno obezbeđivanje aerodroma

Dužnosti – stručne kompetencije:

  • postupanje u vanrednim situacijama;
  • traganje i spasavanje;
  • prevencija i zaštita od požara;
  • snabdevanje vazduhoplova gorivom.

Zasnovanost kvalifikacije

Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima i ishodima stručnog obrazovanja. Prava, obaveze i dužnosti tehničara vazdušnog saobraćaja za spasavanje sadržani su u dokumentu ICAO ANNEX 14 i ICAO DOC. 9137 (AN 898) Part 1).

Po uspešno završenom programu obrazovanja, i ukoliko ispuni uslove predviđene Pravilnikom o uslovima za sticanje ovlašćenja za rad Vazduhoplovne akademije, lice stiče potvrdu o obučenosti za sledeće specijalnosti:

  • koordinator saobraćaja;
  • kontrolor opsluživanja vazduhoplova putnika i stvari;
  • vatrogasno obučeno osoblje;
  • rukovalac aerodromske opreme.

Nastavni planovi i programi obrazovnog profila Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasvanje usklađeni su sa standardom EASA (European Aviation Safety Agency).

Predmeti po godinama

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina

Nakon završetka školovanja Tehničari vazdušnog saobraćaja za spasvanje se zapošljavaju u avio kompanijama, aerodromima i službama traganja i spasavanja u zemlji i inostranstvu. Program obrazovanja Tehničari vazdušnog saobraćaja za spasvanje pruža odličnu osnovu za nastavak stručnog usavršavanja i sticanje dozvola u oblasti traganja i spasavanja, takođe za nastavak školovanja na većini fakulteta prvenstveno Saobraćajnom i Fakultetu bezbednosti.

BROJ BODOVA KOJI JE BIO POTREBAN ZA UPIS PRETHODNIH GODINA