+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Ученички парламент

Ученички парламент Ваздухопловне академије одржава своје седнице неколико пута у току школске године. Парламент је организован тако да ученици формирају радне групе према заједничким интересовањима и у оквиру тих група сами дефинишу циљ и начин како ће га остварити. Ученике највише интересују спортски турнири, хуманитарне акције и обележавање изабраних међународно важних датума. Поред тога, представници Ученичког парламента информишу своја одељења о битним стварима из живота школе, постављају питања и траже одговоре од представника школе, редовно учествују као изабрани представници у школским тимовима и телима, износе своје иницијативе и предлоге, учествују у активностима локалне самоуправе, представљају парламент у Унији средњошколаца Србије итд.

Ученици који су изабрани испред својих одељења за Ученички парламент обавезни су да присуствују седницама парламента.