+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Прва помоћ

Prva-pomoc-5Prva-pomoc-4Prva-pomoc-3Prva-pomoc-1

Секција из Прве помоћи сваке школске године окупља ученике са посебним интересовањима из ове области. Поред различитих тема које обрађујемо теоријски и практично, ученици континуирано током целе школске године, посебну пажњу посвећују маркирању повреда. Маркирање повреда представља објективну, креативну и контролисану „глуму“, тј. имитацију изгледа, стања, понашања и реакција особе која је жртва, очевидац или учесник несреће.

Посебна пажња посвећује се маркирању и симулацији повреда које су део радних задатака на полагању практичног дела Матурског испита из Прве помоћи ученика са смера „Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање“. Чланови секције су неизоставни део ове матуре. Такође, имамо успешну сарадњу са Црвеним крстом путем волонтирања чланова секције у различитим активностима које они организују.

Поред Црвеног крста успешно учествујемо и у пројектима које организује Институт за нуклеарне науке „Винча“, путем Винчиних научионица. Чланови секције имају могућност да активно учествују у креирању програма и одабиру садржаја у складу са њиховим интересовањима, тако да исти може бити допуњен различитим темама и активностима који су у вези са Првом помоћи.