+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Prva pomoć

Sekcija iz Prve pomoći svake školske godine okuplja učenike sa posebnim interesovanjima iz ove oblasti. Pored različitih tema koje obrađujemo teorijski i praktično, učenici kontinuirano, tokom cele školske godine posebnu pažnju i rad posvećuju markiranju povreda. Markiranje povreda predstavlja objektivnu, kreativnu i kontrolisanu „glumu“ tj. imitaciju izgleda, stanja, ponašanja i reakcija osobe koja je žrtva, očevidac ili učesnik nesreće.

Posebna pažnja posvećuje se markiranju i simulaciji povreda koje su deo radnih zadataka na polaganju praktičnog dela mature iz Prve pomoći, učenika sa smera „Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje“. Članovi sekcije su neizostavni deo ove mature. Takođe, imamo uspešnu saradnju sa Crvenim krstom, putem volontiranja članova sekcije u različitim aktivnostima koje oni organizuju.

Pored Crvenog krsta, uspešno učestvujemo i u projektima koje organizuje Institut za nuklearne nauke „Vinča“, putem „Vinčinih naučionica“. Članovi sekcije imaju mogućnost da aktivno učestvuju u kreiranju programa i odabiru sadržaja u skladu sa njihovim interesovanjima, tako da isti može biti dopunjen različitim temama i aktivnostima vezanim za prvu pomoć.