+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Upiši Vazduhoplovnu akademiju

5 razloga da upišeš Vazduhoplovnu akademiju

 • Ako želiš odlično obrazovanje
 • Ako želiš diplomu koja se traži širom sveta i dobro plaćen posao
 • Ako želiš najbolju prohodnost na tehničke fakultete
 • Ako želiš da te poštuju i umeš da poštuješ druge – profesore i učenike
 • Ako želiš da čitavog života možeš da sa ponosom kažeš koja je TVOJA škola

Da se upoznamo…

Vazduhoplovna akademija je srednja vazduhoplovna škola u okviru sistema Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i jedina je ovakva škola u Srbiji i čitavom regionu.

Generacije vazduhoplovaca školujemo već više od 90 godina.

Nastava se izvodi po nastavnim planovima i programima, usklađenim sa međunarodnim i nacionalnim standardima obrazovanja vazduhoplovnog osoblja koje propisuje EASA (European Aviation Safety Agency) i Direktorat Civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. To znači da su naše diplome priznate ne samo u Srbiji i regionu nego širom Evrope i sveta.

Prostor i oprema koji se koriste u nastavi ispunjavaju visoke standarde.

Kabinet M2Kabinet M1bibliotekaKabinet za vazduhoplovne pogonske grupeKabinet za navigacijuCentar za obuku vazduhoplovnog osobljaAmfiteatar

Koga školujemo…

Vazdušni saobraćaj je industrija u porastu, svuda u svetu. To znači da je i sve veća potreba za školovanim vazduhoplovnim osobljem koje će u narednoj deceniji odgovoriti na zahteve povećanja efikasnosti i ekonomičnosti, stalnog praćenja i zadovoljenja zahteva putnika, uz unapređivanje visokog nivoa bezbednosti.

Sve te kadrove školujemo u Vazduhoplovnoj akademiji.

Veća tražnja za vazduhoplovnim zanimanjima dovela je do toga da ona postaju deficitarna. Velika potražnja za avio – tehničarima različitih specijalnosti i komercijalnim pilotima znači i da su primanja u ovoj oblasti nekoliko puta veća od prosečnih. Izborom Vazduhoplovne akademije odabrali ste siguran put ka uspešnoj profesionalnoj karijeri sa visokim primanjima.

Učenici Vazduhoplovne akademije mogu se opredeliti za Civilni ili Vojni program, i u skladu sa tim, pored diplome, stiču i licence odnosno dozvole za rad. Oba programa garantuju najviši nivo obrazovanja i izuzetno visoku prohodnost na svim tehničkim fakultetima.

Na izazove dužnosti profesionalnih vojnika i podoficira mogu da odgovore samo odabrani. Izborom vojnog programa Vazduhoplovne akademije odabrali ste put časti, hrabrosti i odgovornosti, karijeru profesionalnog vojnika.

Naši programi imaju garanciju kvaliteta

Vazduhoplovna akademije ima akreditacije i ovlašćeni je centar:

 • EASA (European Aviation Safety Agency)
 • Direktorat Civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
 • Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

Nastava kakvu želiš

U Vazduhoplovnoj akademiji deca će mnogo toga naučiti, ali se i dobro zabavljati i steći prijatelje za ceo život. Učenici Vazduhoplovne akademije se druže na različitim vannastavnim aktivnostima, ekskurzijama, sekcijama, sportskim događajima, takmičenjima, koncertima, predstavama, izletima i drugim manifestacijama.

Kabinet za navigacijuPrakticna nastavaKabinet 13Cas matematikeCas navigacijaCas prakticne nastaveCas engleskog

Nastava u Vazduhoplovnoj akademiji je:

 • interaktivna
 • kreativna
 • zanimljiva
 • znanje koje učenici usvajaju je praktično i primenjivo
 • učenici aktivno učestvuju u nastavi
 • cilj je razumeti gradivo i primeniti znanje, a ne samo položiti test ili dobiti dobru ocenu
 • prati se uspeh i ponašanje svakog učenika

Saradnja sa najboljim svetskim i domaćim kompanijama (Etihad Airways, Air Serbia, Aerodrom Nikola Tesla, Jat Tehnika, A.D.) i Ministarstvom odbrane Republike Srbije daje mogućnost našim učenicima da praktična znanja potrebna za dobijanje licenci i dozvola za rad stiču u realnim radnim uslovima profesije za koju se školuju.

Roditelji su važan deo našeg tima:

 • aktivni učesnici u obrazovanju deteta
 • partneri škole
 • upućeni u sve segmente rada i školskog života deteta
 • stalno u kontaktu sa profesorima, psihologom, pedagogom i upravom škole
 • zajedničko donošenje odluka o obrazovanju deteta

Vazduhoplovna akademija – mesto gde snovi o letenju postaju stvarnost