+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita

iz engleskog jezika za dvojezično odeljenje
9 May 2019

Informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita iz engleskog jezika za dvojezično odeljenje

Na prijemnom ispitu se proveravaju četiri jezičke veštine na nivou A2 prema Obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja – strani jezik. Test će sadržati 50% zadataka sa srednjeg nivoa i 50% zadataka sa naprednog nivoa.

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog testa i usmene provere zananja stranog jezika.

Provera slušanja traje 20 min, čitanja 30 min, a pisanja 40 min.

Kandidatima se sukcesivno daju delovi testa po redosledu i vremenskoj dinamici koji je naveden.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje ukupno 9 bodova.

Usmeni deo ispita sastoji se iz provere veštine govora.

Razgovor sa kandidatom obuhvata teme iz svakodnevnog života. Kandidat se može podstaći na razgovor pomoću pitanja, ilustracija, fotografija, šema i sl. Učenik ima pravo da se u roku od nekoliko minuta pripremi za izlaganje, a razgovor sa njim traje oko pet minuta.

Konačan broj bodova se dobija kada se za svakog kandidata saberu bodovi sa pisanog i usmenog dela testa.

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

Primer testa iz 2018.

Iz engleskog jezika sa polaganja prijemnog ispita za dvojezično odeljenje

Preuzmi test

Preporučena literatura:

  • R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press
  • M. Swan, Oxford English Grammar Course Intermediate, Oxford University Press
  • M. Swan, Oxford English Grammar Course Basic, Oxford University Press
  • V. Evans, J. Dooley, Round Up Level 5, Longman Pearson
  • V. Evans, J. Dooley, Round Up Level 6, Longman Pearson
  • Jenny Dooley, Virginia Evans Access 3  Grammar Book, Express Publishing
  • Jenny Dooley, Virginia Evans Grammarway 3 Express Publishing
  • Graded Readers – Oxford University Press, Longman Pearson, Express Publishing, Cambridge University Press

Učenici mogu koristiti za vežbu i testove sa takmičenja iz engleskog jezika za osmi razred osnovne škole kao i testove za HIPPO međunarodno takmičenje, testove za prijemni ispit u odeljenja u filološkim gimnazijama i sve užbenike koje se koriste u nastavi za osmi razred osnovne škole.