+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Резултати

8 Jun 2020

Резултати писменог дела за пријемни испит из енглеског језика

Према правилнику о упису ученика у средњу школу (“Сл. гласник РС”, бр.23/2018 и 30/2019), члан 37, кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.

Сви кандидати који су испунили услов за излазак на усмени део испита позивају се у Фармацеутско-физиотарапеутску школу 09.06.2020. године да приступе полагању усменог дела испита са почетком у 10 часова. Моле се кандидати да испред школе буду у 9:15. Ученици на испит треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом или пасош као идентификациони документ и идентификациону картицу коју су добили на писменом делу испита.

Моле се родитељи и ученици да се придржавају превентивних мера. На усмени део пријемног испита за двојезично одељење ученик мора да се појави са маском и рукавицама.

Кандидати који су положили писмени део испита:

Редни број ШИФРА Укупно поена Број учионице (за усмени део испита)
1  DIKENSF08  15 42
2  ŠELI12  15 36
3  DARVINB03  15  35
4  BRONTEM13  14.5  32
5  BRONTEM07  14.5  13
6  DIKENSF12  14.5  13
7  DIKENSF01  14.5  32
8  KRISTID08  14.5  35
9  BRONTEM14  14.25  36
10  BAJRONG08  14.25  42
11  DIKENSF13  14.25  42
12  KRISTID15  14.25  36
13  DARVINB06  14.25  35
14  ŠEKSPIRK10  14  32
15  ŠEKSPIRK08  14  13
16  BRONTEM08  14  13
17  TOLKINL04  14  32
18  BAJRONG06  14  35
19  KRISTID11  14  36
20  DARVINB15  14  42
21  NJUTNA09 14  42
22  ŠEKSPIRK13  13.75  36
23  BAJRONG11  13.75  35
24  ŠELI05  13.75  32
25  ŠELI04  13.75  13
26  ŠEKSPIRK11  13.5  13
27  TOLKINL01  13.5  32
28  KRISTID04  13.5  35
29  BEJKONC13  13.5  36
30  BRONTEM15  13.25  42
31  TOLKINL11  13.25  42
32  DIKENSF07  13.25  36
33  BEJKONC08  13.25  35
34  DARVINB01  13.25  32
35  ORVELH07  13  13
36  ŠELI11  13  13
37  KRISTID02  13  32
38  NJUTNA06  13  35
39  ŠEKSPIRK09  12.75  36
40  TOLKINL06  12.75  42
41  ORVELH10  12.75  42
42  DIKENSF14  12.75  36
43  BEJKONC09  12.75  35
44  NJUTNA15  12.75  32
45  ORVELH11  12.5  13
46  BAJRONG15  12.5  13
47  ŠELI10  12.5  32
48  KRISTID05  12.5  35
49  BEJKONC07  12.25  36
50  DARVINB07  12.25  42
51  ŠELI09  12  42
52  ŠELI08  12  36
53  ORVELH08  11.75  35
54  ŠELI15  11.75  32
55  KRISTID12  11.75  13
56  BEJKONC05  11.75  13
57  BRONTEM06  11.5  32
58  ORVELH02  11.5  35
59  KRISTID01  11.5  36
60  DARVINB09  11.5  42
61  ORVELH01  11.25  42
62  DIKENSF09  11.25  36
63  NJUTNA01  11.25  35
64  ŠEKSPIRK15  11  32
65  DIKENSF05  11  13
66  BEJKONC11  11  13
67  BEJKONC10  11  32
68  BEJKONC06  11  35
69  NJUTNA11  11  36
70  BAJRONG07  10.75  42
71  DIKENSF06  10.25  42
72  DARVINB02  10  36
73  ŠEKSPIRK12  9.75  35
74  BAJRONG12  9.75  32
75  ŠEKSPIRK14  9.5  13
76  TOLKINL02  9.5  13
77  ŠELI06  9.5  32
78  DARVINB11  9.25  35
79  NJUTNA08  9.25  36
80  BAJRONG14  9  42
81  KRISTID03  9  42
82  DARVINB10  9  36

 

Кандидати који нису положили писмени део испита:

Редни број ШИФРА Укупно поена
1 BRONTEM04 8.75
2 ORVELH09 8
3 NJUTNA07 7.75
4 BEJKONC04 7.5
5 ŠEKSPIRK07 7
6 BAJRONG13 6.5
7 NJUTNA05 6.25
8 TOLKINL03 6
9 KRISTID07 5.75
10 DARVINB08 5.75
11 TOLKINL05 5.25
12 BAJRONG10 2.5