+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Single Blog Title

This is a single blog caption
9 Jun 2020

Прелиминарни резултати писменог и усменог дела из енглеског језика

Прелиминарни резултати пријемног испита из енглеског језика за упис у Ваздухопловну академију, за образовне профиле Техничар ваздушног саобраћаја и Авио-техничар – део наставе на енглеском језику.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском језику ПОЛОЖИО је пријемни испит ако је остварио најманје 14 бодова из енглеског језика. Ученици могу да поднесу евентуалне жалбе 16.06.2020. од 10-16ч у Фармацеутско-физиотерапеутској школи. Коначни резултати ће бити објављени 17.06.2020.

 

Кандидати који су положили испит из енглеског језика:

Редни број ШИФРА Укупно поена
1 DARVINB03 20
2 ŠELIE12 20
3 DIKENSF08 19.75
4 BRONTEM07 19.5
5 BRONTEM13 19.5
6 BAJRONG08 19.25
7 DARVINB06 19.25
8 DIKENSF12 19.25
9 DIKENSF13 19.25
10 KRISTID08 19.25
11 KRISTID15 19.25
12 BAJRONG06 19
13 BRONTEM08 19
14 BRONTEM14 19
15 DIKENSF01 19
16 ŠEKSPIRK08 19
17 ŠEKSPIRK10 19
18 TOLKINL04 19
19 DARVINB15 18.75
20 NJUTNA09 18.75
21 ŠEKSPIRK13 18.75
22 ŠELIE04 18.75
23 BAJRONG11 18.5
24 KRISTID11 18.5
25 ŠEKSPIRK11 18.5
26 TOLKINL01 18.5
27 BEJKONC08 18.25
28 DIKENSF07 18.25
29 TOLKINL11 18.25
30 KRISTID04 18
31 NJUTNA06 18
32 ORVELH07 18
33 ŠELIE11 18
34 BEJKONC09 17.75
35 DARVINB01 17.75
36 DIKENSF14 17.75
37 NJUTNA15 17.75
38 ŠEKSPIRK09 17.75
39 ŠELIE05 17.75
40 BAJRONG15 17.5
41 BEJKONC13 17.5
42 BRONTEM15 17.5
43 ORVELH11 17.5
44 BEJKONC07 17.25
45 DARVINB07 17.25
46 KRISTID05 17.25
47 KRISTID02 17
48 ORVELH10 17
49 ŠELIE09 17
50 TOLKINL06 17
51 KRISTID12 16.75
52 ŠELIE15 16.75
53 BEJKONC05 16.5
54 BRONTEM06 16.5
55 ŠELIE08 16.5
56 DIKENSF09 16.25
57 ORVELH01 16.25
58 BEJKONC06 16
59 BEJKONC11 16
60 KRISTID01 16
61 NJUTNA01 16
62 NJUTNA11 16
63 ORVELH02 16
64 DIKENSF05 15.75
65 BEJKONC10 15.5
66 ORVELH08 15.5
67 ŠELIE10 15.5
68 DARVINB09 15
69 ŠEKSPIRK15 15
70 BAJRONG07 14.75
71 DARVINB02 14.75
72 DIKENSF06 14.5
73 ŠEKSPIRK12 14.5
74 BAJRONG12 14.25
75 DARVINB10 14
76 DARVINB11 14
77 KRISTID03 14
78 NJUTNA08 14
79 ŠEKSPIRK14 14
80 ŠELIE06 14
81 TOLKINL02 14

Кандидати који нису положили испит из енглеског језика:

Редни број ШИФРА Укупно поена
1 BAJRONG14 11.5