Стручно и адекватно обучено особље је од пресудног значаја за успех било које авио-компаније. Наши курсеви и обуке прилагођене Вашим потребама, пружиће Вам сва неопходна знања и вештине.

Нашe обуке одобрене су од:

  • EASA-е (EASA.147.0041);
  • Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (RS.147.0002).

Током обуке кандидати се упознају са ситуацијама које што ближе осликавају свакодневне ситуације у стварном свету.  Захваљујући блиској сарадњи са организацијама које имају дозволу за одржавање ваздухоплова, попут Јат Технике и многих других, у могућности смо да кандидате ближе упознамо са подацима који се тичу оперативних процедура и одржавања ваздухоплова.

Сви наши инструктори су ваздухопловни инжињери који својим  вишегодишњим искуством у ваздухопловству доприносе што бољем квалитету обуке. Без обзира да ли се ради о основној обуци или стручним курсевима, обука може бити специјално прилагођена Вашим потребама.

Укратко, наша понуда је следећа:

Различите врсте обуке:

  • теоријска обука;
  • онлајн обука;
  • практична обука.

Цео спектар курсева:

  • основна обука за одржавање ваздухоплова;
  • стручна обука (EWIS, људски фактор, итд.);
  • обука на одређеном типу ваздухоплова.