Назив квалификације:
Авио – техничар за електро – опрему ваздухоплова

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање електро – опреме и система ваздухоплова

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената електронске опреме и система борбених авиона;
  • вршење прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената, компонената електронске опреме и система борбених хеликоптера;
  • опслуживање и сервисирање уређаја електронске опреме и радарско рачунарских система борбених ваздухоплова;
  • читање, писање и комуницирање на енглеском језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности авио-техничара дефинисане су документом Европске комисије (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) тј. Правилником o обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно – техничких организација и особља које се бави овим пословима, као и Правилом Ваздухопловно техничке службе (бр. 119-9/85),  Правилником о одржавању војне опреме и наоружања Министарства одбране и Војске Србије (СВЛ бр. 6/2013) и функционалним надлежностима регулисаним у Упутствима о раду јединица Војске Србије у којима се регулишу мере, радње и поступци техничког особља за одржавање борбених ваздухоплова.

По успешно завршеном програму образовања, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче право на полагање теоријских испита за лиценцу категорије А.

Категорија А – дозвољава имаоцу да издаје уверење о повратку ваздухоплова у саобраћај, после извршених мањих, а планираних радова линијског одржавања, једноставних поправки кварова, а како је то специфицирано у стандарду PART – 145, и то увек у оквиру обима радова који су назначени у овлашћењу. Ова категорија је подељена је на следеће поткатегорије, с обзиром на комбинације авиона, хеликоптера, турбинских и клипних погонских група:

  • A1 авиони ca турбинском погонском групом;
  • А2 авиони са клипном погонском групом;
  • А3 хеликоптери са турбинском погонском групом;
  • А4 хеликоптери са клипном погонском групом.

Наставни планови и програми образовног профила Авио-техничар за електронску  опрему ваздухоплова усклађени су са стандардом EASA PART – 147 и PART – 66.

Ученици се могу пријавити на Конкурс за доделу ученичких стипендија Министарства одбране Републике Србије. По завршеној средњој школи ученици који добију стипендију упућују се на одговарајућу војну обуку са оружјем. Након успешно завршене обуке они ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицира у складу са Законом о Војсци Србије.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА