Project Description

Назив квалификације:

Мехатроничар за ракетне системе

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање и опслуживање ракетних система

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • вршење прегледа и мање оправке компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких система;
  • вршење прегледа и мање оправке уређаја примопредајних система;
  • вршење прегледа и мање оправке агрегата и електромеханичких уређаја лансирних система;
  • опслуживање и сервисирање ракетних система;
  • коришћење техничке документације и примењена коресподенција на српском и енглеском језику.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности мехатроничара дефинисане су Правилом Ваздухопловно техничке службе, Правилником о одржавању војне опреме и наоружања Министарства одбране и Војске Србије (СВЛ бр. 6/2013) и функционалним надлежностима регулисаним у Упутствима о раду јединица Војске Србије у којима се регулишу мере, радње и поступци техничког особља за одржавање борбених ваздухоплова.

Ученици се могу пријавити на Конкурс за доделу ученичких стипендија Министарства одбране Републике Србије. По завршеној средњој школи ученици који добију стипендију упућују се на одговарајућу војну обуку са оружјем. Након успешно завршене обуке они ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицирa у складу са Законом о Војсци Србије.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред. бр. МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 6 3 245 210 105 70
6 Физика 2 70
7 Механика 2 70
8 Стручни енглески језик 2 70
9 Техничко цртање са машинским елементима 2 70
10 Рачунарство и информатика 2 70
11 Електротехника 2 2 70 70
12 Електромашински материјали 1 1 17 17 35
13 Алати и мерења 1 1 18 18 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Географија 2 70
17 Хемија 2 70
Сума 23 6 3 805 210 105 70
Ред. бр. МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ II РАЗРЕД
Називпредмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 6 2 315 210 70 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Техничка механика са механизмима 2 70
7 Екологија и заштита животне средине 2 70
8 Основе система запротив ваздухопловну одбрану 2 70
9 Рачунари 3 105
10 Електроника 2 2 70 70
11 Основе аутоматизације 1 1 17 17 35
12 Радиорадарски примопредајници 1 1 18 18 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
13 Грађанско васпитање 1 35
14 Верска настава 1 35
15 Историја ваздухопловства 2 70
16 Физика 2 70
Сума 24 6 2 840 210 70 70
Ред. бр. МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 5 6 210 175 210 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Техничка подршка 2 70 35
7 Програмирање 2 70
8 Основе ракетне технике 1 3 35 105 35
9 Дигиталнa електроникa 1 1 17 17
10 Системи управљања 1 1 18 18
11 Хидраулични и пнеуматски системи 2 3 34 51
12 Погон мехатронских системa 2 3 36 54
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
13 Грађанско васпитање 1 35
14 Верска настава 1 35
15 Прва помоћ 2 70
16 Људски фактор 2 70
Сума 21 5 6 735 175 210 70
Ред. бр. МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ IV РАЗРЕД
Називпредмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик и књижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 4 6 186 124 186 105
6 Стручни енглески језик 2 62
7 Програмирање 2 62
8 Тестирање и дијагностика ракетних система 2 2 62 62 35
9 Одржавање ракетних система 2 2 62 62 35
10 Употреба ракетних система 2 2 62 62 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 93
11 Грађанско васпитање 1 31
12 Верска настава 1 31
13 Психологија са психологијом личности 2 62
14 Моторна возила 2 62
Сума 22 4 6 682 124 186 105