Назив квалификације:

Мехатроничар за ракетне системе

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Одржавање и опслуживање ракетних система

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • вршење прегледа и мање оправке компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких система;
  • вршење прегледа и мање оправке уређаја примопредајних система;
  • вршење прегледа и мање оправке агрегата и електромеханичких уређаја лансирних система;
  • опслуживање и сервисирање ракетних система;
  • коришћење техничке документације и примењена коресподенција на српском и енглеском језику.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности мехатроничара дефинисане су Правилом Ваздухопловно техничке службе, Правилником о одржавању војне опреме и наоружања Министарства одбране и Војске Србије (СВЛ бр. 6/2013) и функционалним надлежностима регулисаним у Упутствима о раду јединица Војске Србије у којима се регулишу мере, радње и поступци техничког особља за одржавање борбених ваздухоплова.

Ученици се могу пријавити на Конкурс за доделу ученичких стипендија Министарства одбране Републике Србије. По завршеној средњој школи ученици који добију стипендију упућују се на одговарајућу војну обуку са оружјем. Након успешно завршене обуке они ће бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицирa у складу са Законом о Војсци Србије.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА