У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 – др. закон, 83/2018 и 9/2020), техничар ваздушног саобраћаја за безбедност спада у категорију особља које пружа услуге земаљског опслуживања, чији послови посредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Опслуживање путника и спречавање радњи незаконитог ометања на аеродрому.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • врши послове домаћице/домаћина на аеродрому;
  • врши послове контроле приступа лица и возила, надгледање и патроле;
  • врши послове прегледа обезбеђивања лица и ствари које носе са собом;
  • врши послове прегледа и контроле обезбеђивања ствари;
  • врши послове заштите и прегледа обезбеђивања ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја за безбедност, садржани су у документима ICAO ANNEX 1, ANNEX 14, ANNEX 17, ANNEX 18, ANNEX 19, ICAO doc. 8973, ICAO doc. 9476(AN/927), Закону о ваздушном саобраћају, Националном програму за обезбеђивање у ваздухопловству и другим подзаконским актима.

По успешно завршеном програму образовања, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • особље безбедности аеродрома;
  • контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • домаћица (домаћин) ваздухопловног пристаништа.

Наставни планови и програми образовног профила Техничара ваздушног саобраћаја за безбедност усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА