У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају, техничар ваздушног саобраћаја за спасавање спада у категорију ватрогасно-спасилачког особља, чији послови посредно утичу нa безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Трагање и спасавање, спасилачко – ватрогасно обезбеђивање аеродрома и снабдевање ваздухоплова горивом.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности – стручне компетенције:

  • врши трагање;
  • врши спасавање;
  • врши превенцију и заштиту од пожара;
  • врши гашење пожара;
  • врши пријем горива за ваздухоплове и складиште и снабдевање ваздухоплова горивом.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја за спасавање садржани су у документима ICAO ANNEX 12, ANNEX 13, ANNEX 14 и ICAO DOC. 9476 (AN/927), Законз о ванредним ситуацијама, Закону о ваздушном саобраћају и Закону о заштити од пожара.

По успешно завршеном програму образовања, и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • особље службе трагања и спасавања у ваздухопловном саобраћају;
  • ватрогасно обучено особље;
  • руковалац аеродромске опреме;
  • точиоц горива.

Наставни планови и програми образовног профила Техничар ваздушног саобраћаја за спасвање усклађени су са стандардом EASA (European Aviation Safety Agency).

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА