Project Description

У складу са чланом 174. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 – др. закон, 83/2018 и 9/2020), техничар ваздушног саобраћаја спада у категорију особља које пружа услуге земаљског опслуживања, чији послови посредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја.

Назив квалификације:
Техничар ваздушног саобраћаја

Ниво квалификације:
IV

Сврха квалификације:
Земаљско опслуживање ваздухоплова на ваздухопловном пристаништу и планирање и припрема лета.

0
Ученика по генерацији
0
Минималан број бодова
0
Године школовања

Дужности стручне компетенције:

  • врши послове диспечера саобраћаја;
  • врши послове контролора опслуге ваздухоплова, путника и ствари;
  • врши послове припреме и планирања лета;
  • врши послове балансирања ваздухоплова.

Заснованост квалификације

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања. Права, обавезе и дужности Техничара ваздушног саобраћаја садржани су у документима EASA – LAPL – PPL – Part – FCL, ICAO АНЕКС 1, АНЕКС 2, АНЕКС 3, АНЕКС 4, АНЕКС 6, АНЕКС 14, АНЕКС 16, АНЕКС 18, АНЕКС 19 и ICAO doc.9476 (AN/927), Закону о ваздушном саобраћају и другим подзаконским актама.

По успешно завршеном програму образовања и уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче потврду о обучености за следеће специјалности:

  • координатор саобраћаја;
  • диспечер саобраћаја;
  • диспечер платформе;
  • контролор опслуживања ваздухоплова путника и ствари.

Након успешно завршеног програма образовања у трећем разреду, уколико испуни услове предвиђене Правилником о условима за стицање овлашћења за рад Ваздухопловне академије, лице стиче препоруку за полагање теориjског дела испита за PPL (A) – Private Pilot Licence дозволу у Директорату цивилног ваздухопловстава Републике Србије.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА I РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 455
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 4 140
5 Историја 2 70
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 10 210 350 70
6 Физика 2 70
7 Хемија 2 70
8 Ваздушни саобраћај 1 1 35 35
9 Стручни енглески језик 2 70
10 Техничко цртање са нацртном геометријом 2 70
11 Рачунарство и информатика 3 105
12 Авиони 1 2 17 34 35
13 Хеликоптери 1 2 18 36 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
14 Грађанско васпитање 1 35
15 Верска настава 1 35
16 Географија 2 70
17 Механика 2 70
Укупно 22 10 0 770 350 0 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА II РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 8 315 280 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Екологија и заштита животне средине 2 70
7 Историја ваздухопловства 2 70
8 Обезбеђивање у цивилном ваздухопловству 1 35
9 Рачунари 2 70
10 Аеродроми 2 2 70 70 35
11 Транспорт у ваздушномсаобраћају 2 2 70 70 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
12 Грађанско васпитање 1 35
13 Верска настава 1 35
14 Техничка механика са механизмима 2 70
15 Хемија 2 70
Укупно 24 8 0 840 280 0 70
Ред.бр. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА III РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ ПН Т КВ ПН НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 12 420
1 Српски језик и књижевност 3 105
2 Енглески језик 2 70
3 Физичко васпитање 2 70
4 Математика 5 175
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 5 4 280 175 140 70
5 Стручни енглески језик 2 70
6 Ваздухопловни прописи 1 35
7 Људске могућности иограничења 1 35
8 Ваздухопловна метеорологија 1 35
9 Теорија лета 1 35
10 Оперативне процедуре 1 35
11 Ваздухопловна навигација 1 1 35 35 70
12 Опасне материје 1 35
13 Аутоматска обрада података 2 70
14 Познавање ваздухоплова 1 1 35 35
15 Комуникације 1 2 17 34
16 Перформансе ипланирање лета 1 2 18 36
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 105
17 Грађанско васпитање 1 35
18 Верска настава 1 35
19 Прва помоћ 2 70
20 Аеродинамика и структура хеликоптера 2 70
Укупно 23 5 4 805 175 140 70
Ред.

бр.

ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА IV РАЗРЕД
Назив предмета НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
T КВ УКР Т КВ УКР НБ
УКР
А: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 13 403
1 Српски језик и књижевност 3 93
2 Енглески језик 2 62
3 Физичко васпитање 2 62
4 Математика 4 124
5 Социологија са правима грађана 2 62
Б: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 4 6 186 124 186 105
6 Стручни енглескијезик 2 62
7 Безбедност ваздушногсаобраћаја 1 31
8 Аеродромске оперативне процедуре 2 2 62 62 35
9 Аеродромска опрема 1 2 31 62 35
10 Маса и центража ваздухоплова 2 2 2 62 62 62 35
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 93
11 Грађансковаспитање 1 31
12 Верска настава 1 31
13 Дронови 2 62
14 Поступци у случају опасности на аеродрому 2 62
Укупно 22 4 6 682 124 186 105