Представницe Ваздухопловне академије, професорке Симић Надежда и Живковић Александра, боравиле су у Катанији на острву Сицилија у партнер школи Istituto Tecnico Aeronautico „Arturo Ferrarin“ у од 21.05. до 28.05.2022. године.

Један од приоритета Ваздухопловне академије је спровођење плана стручног усавршавања запослених који им омогућава да развијају свој потенцијал као важан сегмент целоживотног учења. Ова посета организована је у оквиру програма мобилности пројекта Еразмус + „job shadowing“ што подразумева обуку професора путем посматрања колега на њиховом радном месту, на часовима теорије и праксе.

На овај начин професорке Академије су се упознале са начином спровођења наставе, коришћењем разноврсних наставних средстава и програмом и планом реализације предмета из области ваздушног саобраћаја њихових колега из Италије.

Такође, својим активним учешћем презентовале су сегменте реализације наставе у Ваздухопловној академији те ће обе стране користити примере добре праксе у даљем раду.