Представнице Ваздухопловне академије, др Манић Данијела, Јеленић Мариновић Јелена и Стојиљковић Светлана у периоду од 31.05. до 04.06.2022. године боравиле су у партнер школи у месту Cerny, у Француској на завршном координаторском састанку програма мобилности пројекта Еразмус + “MULTILINGUAL AERONAUTICS WORLD”.

Поред наших представника, састанку су присуствовали и остали учесници пројекта, домаћин школа „Lycée Alexandre Denis“ и Istituto Tecnico Aeronautico „Arturo Ferrarin“ из Катаније.

На завршном састанку сумирани су остварени резултати и исказано је велико задовољство оствареним успехом, упркос епидмиолошкој ситуацији изазваној присуством вируса Covid19 у свим земљама учесницима пројекта.

Рад на изради online дигиталног ваздухопловног речника је трајао три године у току којих су састанци, на којима су присуствовали ученици све три школе, реализовани само једном директним сусретом, а сви остали састанци су одржани online.

Пројекат је имао за циљ креирање онлајн дигиталног ваздухопловног речника који ће садржати појмове на четири језика (српски, енглески, француски и италијански).

На крају завршног координаторског састанка закључено је да ће пројекат допринети размени примера добре праксе из којих ће проистећи компилација CLIL наставних материјала који могу да се користе у билингвалној настави. На глобалном нивоу, пројект доприноси интернационализацији и модернизацији школе у европском контексту ваздухопловног образовања.