Ученици који су положили пријемни испит:

РЕДНИ БРОЈ ШИФРА УКУПНО ПОЕНА
1. ВА004А06 19.75
2. ВА058А16 19.50
3. ВА045А14 19.25
4. ВА042А14 19.00
5. ВА048А14 19.00
6. ВА050А16 19.00
7. ВА002А06 18.75
8. ВА029А13 18.75
9. ВА010А06 18.50
10. ВА013А06 18.50
11. ВА055А16 18.50
12. ВА062А16 18.50
13. ВА072А17 18.50
14. ВА067А17 18.25
15. ВА059А16 18.00
16. ВА071А17 18.00
17. ВА016А06 17.75
18. ВА017А13 17.75
19. ВА074А17 17.75
20. ВА079А17 17.75
21. ВА005А06 17.50
22. ВА009А06 17.50
23. ВА035А14 17.25
24. ВА040А14 17.25
25. ВА056А16 17.25
26. ВА057А16 17.25
27. ВА080А17 17.25
28. ВА021А13 17.00
29. ВА022А13 17.00
30. ВА075А17 17.00
31. ВА011А06 16.75
32. ВА020А13 16.75
33. ВА028А13 16.75
34. ВА032А13 16.75
35. ВА044А14 16.75
36. ВА046А14 16.75
37. ВА053А16 16.75
38. ВА054А16 16.75
39. ВА019А13 16.50
40. ВА023А13 16.50
41. ВА025А13 16.50
42. ВА036А14 16.50
43. ВА069А17 16.50
44. ВА012А06 16.25
45. ВА026А13 16.25
46. ВА049А16 16.25
47. ВА051А16 16.00
48. ВА015А06 15.75
49. ВА018А13 15.75
50. ВА024А13 15.75
51. ВА027А13 15.75
52. ВА065А17 15.75
53. ВА007А06 15.50
54. ВА031А13 15.50
55. ВА001А06 15.25
56. ВА076А17 15.25
57. ВА014А06 15.00
58. ВА041А14 15.00
59. ВА052А16 14.75
60. ВА006А06 14.00
61. ВА037А14 14.00
62. ВА060А16 14.00
63. ВА063А16 14.00
64. ВА064А16 14.00
65. ВА073А17 14.00
66. ВА078А17 14.00

Ученици који нису положили пријемни испит:

РЕДНИ БРОЈ ШИФРА
1. ВА068А17
2. ВА061А16
3. ВА066А17
4. ВА003А06
5. ВА030А13
6. ВА070А17
7. ВА047А14
8. ВА043А14
9. ВА008А06