РЕЧ ДИРЕКТОРА

Мисија Ваздухопловне академије је школовање и васпитавање нових генерација младих људи којима је ваздухопловство заједничка љубав.

Они током четири године стичу стручне компетенције – комбинацију знања, способности и вештина за обављање послова у области ваздухопловне индустрије.

Код наших ученика развијамо способности ефикасног управљања временом и информацијама. Циљ нам је да усвојена знања и вештине примењују у различитим приликама, даљем образовању, на послу  и  у свакодневном животу.

Припремамо их за одговорно и конструктивно учешће у друштвеном животу, да поштујући норме буду спремни да у деценијама које долазе преузму кључну улогу у унапређењу квалитета живота у нашој земљи.

Ваздухопловна академија настоји да своју наставну и педагошку праксу усклади са водећим европским ваздухопловним школа.

Тежимо томе да кроз модуларну наставу уведемо што више вежби, практичног рада и да кад год је то могуће, ученику препустимо иницијативу у обликовању властитог образовног профила.

Предмети су стога разнолики по форми, динамични, модернизују се периодично по садржају како би обухватали нова сазнања у областима које се брзо мењају.

Наши наставници сваке школске године осавремењују садржину својих предмета. У настави се у великој мери користе предности данашње технологије како би била ефикасна у постизању циљева, а ученици открили своје властите способности и развијали их у вештине потребне привреди и друштвеној заједници.

Уписом на Ваздухопловну академију  добија се шанса за стицање дипломе, а до ње се стиже поштовањем правила Школе и извршавањем својих обавеза.

Наша подједнака заинтересованост за сваког ученика не сме бити схваћена као слабост, већ жеља да се свакоме од њих омогући да напредује кроз четворогодишње школовање и на крају стекне квалитетно образовање.

Наш посао је да ученицима понудимо више него друге школе, да бисмо онда и од њих могли тражити и очекивати више.

Ученике васпитавамо у духу толеранције и међусобног уважавања. Верујемо да лични политички, верски или родни ставови на које свако има право и у чему је слободан, не смеју да имају никакву улогу у раду Школе.

Отворени смо за разне облике културних и спортских активности, као и за посебне видове ученичког организовања и рада, јер верујемо да је од изузетне важности да се млади људи, поред професионалног развоја, проналазе и у другим сферама.

др Горан Цвијовић
др Горан ЦвијовићДиректор школе