+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Материјално – финансијска служба

Материјално – финансијска служба Ваздухопловне академије обавља финансијске, рачуноводствене, књиговодствене и материјалне послове у складу са одговарајућим законским прописима који се односе на правовремено и законито функционисање школе.

Материјално – финансијска служба обавља послове у складу са законима који се односе на буџетско рачуноводство. Својим радом служба доприноси унапређењу рада Ваздухопловне академије и реализацији планираних циљева.

Миланка Радивојевић Мирковић
Шеф рачуноводства

Радно време: 08ч – 16ч
Тел: 011 / 2183 – 008
racunovodstvo@vakademija.edu.rs

Зорица Старчевић
Рачуновођа

Радно време: 09ч – 17ч
Тел: 011 / 2182 – 944
racunovodstvo@vakademija.edu.rs