+381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs

Служба за ученичка питања

Референт за ученичка питања у оквиру секретаријата Ваздухопловне академије врши пријем поднесака, реализује упис ванредних ученика, издаје законом предвиђене потврде редовним и ванредним ученицима, врши пријем пријаве испита редовних и ванредних ученика и спроводи процедуру издавања дупликата јавних исправа.

Оливера Станковић
Референт за ученичка питања

Радно време: 09ч – 16ч
Тел: 011 / 2182 – 944 – лок. 112
stankovic.o@vakademija.edu.rs

Документа