Управа

др Горан Цвијовић
др Горан ЦвијовићДиректор
Соња Божић
Соња БожићЗаменик директора

Сектор средњег стручног образовања

Дракче Видојевић
Дракче ВидојевићПомоћник директора

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи наставним процесом школовања и обука.

Сектор за школовање нелетачког особља

Зорица МладеновићПомоћник директора

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи EASA Part-147 Maintenance Training Organisation и Part-145 – Maintenance organisation.

Сектор за школовање летачког особља

Марјан Пендић
Марјан ПендићПомоћник директора

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Approved Training Organisation (ATO) и Cabin Crew Training Organisation (CCTO).

Центар за обуку ”Вршац”

Милош Ђокић
Милош ЂокићПомоћник директора

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи екстерном наставном јединицом Ваздухопловне академије у Вршцу.

Сектор за школовање особља земаљског опслуживања

Срђан Чокорило
Срђан ЧокорилоПомоћник директора

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Центром за обуку особља које пружа услуге земаљског опслуживања и аеродромом Вршац.

Сектор за међународну сарадњу и ICAO програм обуке за ваздухопловни енглески језик

др Данијела Манић
др Данијела Манић

Као директор Високе школе струковних студија Ваздухоловна академија координира свеукупну међународну сарадњу и руководи ICAO програмом обуке за ваздухопловни енглески језик.

Сектор за правне и опште послове

Мирјана Лазаревић
Мирјана ЛазаревићСекретар школе

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Сектором за правне и опште послове.

Сектор за материјално-финансијске послове

Миланка Радивојевић Мирковић
Миланка Радивојевић МирковићРуководилац сектора за материјално финансијске послове

У оквиру посебних одговорности и овлашћења руководи Сектором за материјално финансијске послове.

Радно време: од 08.00 часова до 16.00 часова.