Материјално – финансијска служба Ваздухопловне академије обавља финансијске, рачуноводствене, књиговодствене и материјалне послове у складу са одговарајућим законским прописима који се односе на правовремено и законито функционисање школе.

Материјално – финансијска служба обавља послове у складу са законима који се односе на буџетско рачуноводство. Својим радом служба доприноси унапређењу рада Ваздухопловне академије и реализацији планираних циљева.

Миланка Радивојевић Мирковић
Миланка Радивојевић МирковићРуководилац сектора за материјално финансијске послове