Потребан број бодова за упис

на упису школске 2021/2022. године

На графиконима је изражен минималан број бодова.

Цивилни образовни профили

Цивилни образовни профили - билингвална одељења

Војни образовни профили