Loading...
Висока школа струковних студија2023-09-06T22:59:59+02:00

Међународна мултидисциплинарна конференција

Поштоване колеге и партнери,

Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија има задовољство да позове Вас и Ваше колеге на Међународну мултидисциплинарну конференцију „Изазови савременог високог образовања“ – CCHE 2024 која има за циљ да окупи истраживаче, академике и научнике из различитих научних области и дисциплина да поделе своје јединствене перспективе на вишеструке изазове и могућности у савременом високом образовању.

Конференција ће се одржати на Копаонику у Србији од 29. јануара до 2. фебруара у хибридној форми, пружајући прилику истраживачима из целог света да учествују.

Конференција CCHE 2024 је одлична платформа за представљање истраживања, укључивање у дискусије које изазивају размишљање и умрежавање са другим професионалцима у овој области. Научни одбор конференције чине угледни истраживачи и професори из целог света, који представљају научне области које конференција обухвата.

Позив за чланове Научног одбора и рецензенте је и даље отворен, а сви заинтересовани се могу пријавити за чланство путем мејла на conference@cche.rs  и дају допринос конференцији.

Позив је отворен и за ауторе и научне радове. Званични језик конференције је енглески.

К О Н К У Р С

Отворен је други уписни рок, више информација можете погледати на следећем линку.

Обавештење

У првом уписном року,  дана 13. 07. 2023. године у 10:00 часова у просторијама ВШССВА, комисија за упис извршиће прозивку кандидата, саопштити број слободних места уколико их буде и извршити прозивку кандидата који се налазе ,,испод црте“ примљених кандидата, а по редоследу са коначне ранг листе.

Сви заинтересовани кандидати за упис морају бити присутни у ово време и изјаснити се о упису. Право уписа стичу прозвани присутни кандидати који су прихватили упис.

У случају да се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (након јавне прозивке) Школа ће уместо њега уписати следећег кандидата према редоследу на Коначној ранг листи у року који је утврђен конкурсом.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурсу се не враћају.

Кандидати који су стекли право на упис и изјаснили се да прихватају упис, доносе следећа оригинална документа:

 1. Сведочанства и диплому о завршеној средњој школи
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци)
 4. Уверење из МУП-а да кандидат није осуђиван (да није старије од 6 месеци)
 5. Уверење из Суда да против кандидата није покренут кривични поступак (да није старије од 6 месеци)
 6. Лекарско уверење, за кандидате који су конкурисали за студијски програм Пилот хеликоптера
 7. два обрасца ШВ – 20 (добија се у Школи)
 8. индекс (добија се у школи)
 9. две фотографије формата 3,5 х 4,5
 10. уговор о студирању (добија се у школи)
 11. доказ о уплати трошкова уписа 8.500,00 дин. (плаћају сви студенти)
 12. доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају

Сви кандидати који су приликом пријаве предали оригиналну документацију, нису у обавези да достављају нове оригинале.

Уплата трошкова уписа се може извршити на текући рачун бр.:

840-2120666-69, позив на број:742300

Сврха уплате:

Трошкови уписа

Прималац:

Висока школа струковних студија

Ваздухопловна академија,

Булевар војводе Бојовића 2, Београд

ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 . годину на студијском програму:

 • Ваздушни саобраћај (пилот авиона) је 18.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
 • Ваздушни саобраћај (пилот хеликоптера) је 36.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.
 • Ваздухопловно машинство је 2.500,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина се може платити на више начина:

 • у целости приликом уписа;
 • у две једнаке рате: 50% приликом уписа и преосталих 50% приликом уписа летњег семестра;
 • у више рата:

Ваздушни саобраћај (пилот авиона)

 

 1. рата 13.07.2023. год. 3.600,00 ЕУР
 2. рата 13.10.2023. год. 1.800,00 ЕУР
 3. рата 13.11.2023. год. 1.800,00 ЕУР
 4. рата 13.12.2023. год. 1.800,00 ЕУР
 5. рата 13.01.2024. год. 1.800,00 ЕУР
 6. рата 13.02.2024. год. 1.800,00 ЕУР
 7. рата 13.03.2024. год. 1.800,00 ЕУР
 8. рата 13.04.2024. год. 1.800,00 ЕУР
 9. рата 13.05.2024. год. 1.800,00 ЕУР

Ваздухопловно машинство

 1. рата 13.07.2023. год. 500,00 ЕУР
 2. рата 13.10.2023. год. 250,00 ЕУР
 3. рата 13.11.2023. год. 250,00 ЕУР
 4. рата 13.12.2023. год. 250,00 ЕУР
 5. рата 13.01.2024. год. 250,00 ЕУР
 6. рата 13.02.2024. год. 250,00 ЕУР
 7. рата 13.03.2024. год. 250,00 ЕУР
 8. рата 13.04.2024. год. 250,00 ЕУР
 9. рата 13.05.2024. год. 250,00 ЕУР

Школарина у ратама се плаћа на основу Уговора о студијама и начину плаћања школарине који студент закључује са Школом на дан уписа.

Уплата школарине се може извршити на текући рачун бр.:

840-2120666-69, позива на број 742100

Сврха уплате:

Уплата школарине

Прималац:

Висока школа струковних студија

Ваздухопловна академија,

Булевар војводе Бојовића 2, Београд

Коначна ранг листа

Коначни резултати за смер – ВАЗДУХОПЛОВНО-МАШИНСТВО

Коначни резултати за смер – КОНТРОЛА-ЛЕТЕЊА

Коначни резултати за смер – ПИЛОТ-АВИОНА

Коначни резултати за смер – ПИЛОТ-ХЕЛИКОПТЕРА

Упис у прву годину студија обавиће се у четвртак 13.07.2023.године у 10х. Моле се сви кандидати да на упис дођу тачно на време. Место кандидата који се на прозивци не појави на време заузеће следећи кандидат. Кандидати су обавезни да понесу потребну документацију за упис.

Прелиминарни резултати

Прелиминарни резултати за смер ПИЛОТ ХЕЛИКОПТЕРА

Прелиминарни резултати за смер ПИЛОТ АВИОНА

Прелиминарни резултати за смер КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА

Прелиминарни резултати за смер ВАЗДУХОПЛОВНО МАШИНСТВО

На прелиминарну ранг листу може се поднети приговор директору Школе, у року од 24 часа од дана објављивања прелиминарне ранг листе (најкасније до петка 07.07.2023. до 15ч). Директор решава приговор у року од 24 часа од подношења приговора.

На решење директора, може се уложити жалба Савету Школе у року од 24 часа од пријема решења. Савет решава по жалби у року од 48 часова од дана њеног пријема, а Одлука Савета је коначна.

Након одлучивања по приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује коначну ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном конкурсом, Школа ће уписати наредног кандидата, на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

РЕШЕЊА

Решења теста из математике можете погледати на следећем линку.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ шк. 2023/2024. год.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош, потврду о пријему на конкурс и хемијску оловку.

Кандидат који приступа полагању пријемног испита може користити само сопствено знање и прибор за писање. Кандидату није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба мобилног телефона и других недозвољених средстава.

Уколико се кандидат  служи недозвољеним начином полагања или ремети ред на пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме рад да га удаљи са пријемног испита.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

 • 03.07.2023. године од 10:00 до 12:30 часова је полагање пријемног испита из Математике
 • 04.07.2023. године од 10:00 до 12:00 часова је полагање пријемног испита из Физике
 • 05.07.2023. године од 10:00 до 12:00 часова је полагање пријемног испита из Енглеског језика

Кандидати су у обавези да у школи буду у 09:00 часова (испред зграде Е), где ће се обавити прозивка кандидата и распоређивање по учионицама.

Прелиминарна ранг листа биће објављена 06.07.2023. године у 15:00 часова.

Коначна ранг листа биће објављена 12.07.2023. године у 15:00 часова, која је уједно и основ за упис кандидата.

Све детаљне информације везано за сам ток испита и процедуру након испита можете прочитати у Конкурсу за упис у прву годину основних струковних студија школске 2023/2024, који је објављен на сајту школе.

Дан отворених врата

Дана 22.04.2023. године Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија организује Дан отворених врата. Поштовани будући студенти, позивамо вас да будете наши гости, погледате презентацију, обиђете и упознате нашу школу.
Отворена врата ће се реализовати од 10 до 17 часова.

Жеља нам је да у разговору са вама представимо нашу школи и помогнемо вам у одабиру будућег занимања.

Добродошли – Очекујемо вас!

Срећан Дан студената

Драги студенти,
Очекивати успех без напорног рада је као очекивати да ћете победити на такмичењу без учешћа у њему. Свака успешна особа има другачији план, другачији сан, другачију стратегију!!!! Постоји само једна ствар која је заједничка свима, а то је да никада не одустају. Ако нешто желите, наставите да покушавате јер неуспех је само када престанете да покушавате. Поводом Дана студената, желимо да у вашим студијама нема препрека и да увек напредујете ка бољем животу. Срећан Дан студената.

Вредновање матуре

У складу са дописом Министарства, достављамо предлоге начина вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студије.

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ ЗАПОТРЕБЕ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ можете погледати на следећем линку

Извештај о селекцији кандидата

Кандидати који задовољавају тражени ниво знања енглеског језика и биће позвани у следећу фазу селекције су:

Редни број

ПРЕЗИМЕ ИМЕ

1.              

Антонић

Вук

2.              

Благојевић

Милица

3.              

Богојевић

Миња

4.              

Владисављевић

Алекса

5.              

Вујановић

Вукашин

6.              

Госић

Лука

7.              

Душанић

Вук

8.              

Ђокић

Никола

9.              

Ивошевић

Ђорђе

10.          

Илић

Милош

11.          

Јањић

Урош

12.          

Марковић

Никола

13.          

Митранић

Душан

14.          

Николић

Никола

15.          

Новић

Марија

16.          

Пескаревић

Иван

17.          

Радојевић

Глигорије

18.          

Радосављевић

Коста

19.          

Ранковић

Богдан

20.          

Ратковић

Стефан

21.          

Смиљанић

Никола

22.          

Сребрић

Огњен

23.          

Станковић

Милош

24.          

Стевановић

Настасија

25.          

Томић

Милош

26.          

Тонић

Тадија

27.          

Цихабер

Лара

28.           Чобановић

Алекса


Кандидати који немају одговарајући ниво енглеског језика су:

29.

Андровић

Славка

30.               Вукасовић Анастасија
31.              

Јовановић

Анђелија

32.              

Јовановић

Јован

33.              

Јоцић

Ксенија

34.              

Мијатовић Ристић

Радослав

35.              

Обућина

Горан

36.              

Потпарић

Тамара

37.              

Радовић

Милица

38.          

Ракић

Филип

39.          

Ћоровић

Јелена

40.          

Шућевић

Урош

Обавештење за пријављене кандидате на студијски програм Контрола летења

Тестирање из Енглеског језика за пријављене кандидате на студијски програм Контрола летења ће се обавити у просторијама Ваздухопловне академије, у згради Е, ул. Булевар војводе Бојовића 2, Београд, по следећем распореду: Субота 11.3.2023. 10.00 – 12.00 писмени део испита Недеља 12.3.2023. 10.00 – 12.00 усмени део испита Потребно је да се кандидати појаве оба дана у 9.30 испред зграде Е на горе наведеној адреси. Са собом обавезно понети идентификациони документ са сликом (лична карта или пасош) и прибор за писање.

К О Н К У Р С

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Пријава кандидата за полагање модула

Сви кандидати заинтересовани за полагање модула могу се пријавити на следећем линку Пријаву за модуле М1, М5, М9, М13 и М17 можете извршити до четвртка, 09.02.2023. године, а испити ће се одржати у суботу 11.02.2023. са почетком у 10 часова  Пријаву за модуле М2, М6, М10 и М14 можете извршити до уторка, 21.02.2023. године, а испити ће се одржати у суботу 25.02.2023. са почетком у 10 часова  Пријаву за модуле М3, М7, М11 и М15 можете извршити до уторка, 07.03.2023. године, а испити ће се одржати у суботу 11.03.2023. са почетком у 10 часова  Пријаву за модуле М4, М8, М12 и М16 можете извршити до уторка, 21.03.2023. године, а испити ће се одржати у суботу 25.03.2023. са почетком у 10 часова 

Пријава за полагање модула PART 147

Поштовани кандидати, можете се пријавити за полагање модула у предстојећем испитоном року на следећем линку. Пријаве модула можете извршити до 10.12.2022. године, до 13.12.2022. ћемо вас обавестити о терминима полагања модула.

Конкурс за упис у другом (септембарском) року 2022.

Документа за преузимање:

01.09. – 02.09.2022. године, електронски или лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијске програме Ваздушни саобраћај и Ваздухопловно машинство;

Пријава у просторијама школе

Кандидати који лично подносе пријаву на конкурс, уз пријавни лист који се добија у Школи, предају фотокопије следећих докумената, уз приказ оригинала:

 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • очитана лична карта или фотокопија личне карте (која садржи све податке);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава. 

Пријава на конкурс садржи:

 • Назив студијског програма
 • податке о кандидату
 • назив и место завршене средње школе
 • податке о оствареном успеху у средњој школи
 • изјаву којом кандидат потврђује да је упознат са правилима за упис студената у прву годину основних струковних студија и да својим потписом потврђује да прихвата утврђена правила испита за проверу склоности и способности.

Пријава електронским путем

Кандидати  који електронски врше пријаву на конкурс, подносе скенирана следећа документа:

 • попуњени, потписани и скенирани пријавни лист који се може преузети са сајта Школе,
 • скенирану диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
 • скенирана сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • скенирана очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
 • скенирани извод из матичне књиге рођених,
 • скенирани доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Електронска пријава са наведеном документацијом се шаље на мејл адресу: prijava@vakademija.edu.rs

Напомена:  Препоручује се обављање лекарсаког прегледа пре уписа.

Информатори за пријемни испит:

Упис 2022.

Документа за преузимање:

20.06. – 24.06.2022. године, електронски или лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијске програме Ваздушни саобраћај и Ваздухопловно машинство;

Пријава у просторијама школе

Кандидати који лично подносе пријаву на конкурс, уз пријавни лист који се добија у Школи, предају фотокопије следећих докумената, уз приказ оригинала:

 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • очитана лична карта или фотокопија личне карте (која садржи све податке);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава. 

Пријава на конкурс садржи:

 • Назив студијског програма
 • податке о кандидату
 • назив и место завршене средње школе
 • податке о оствареном успеху у средњој школи
 • изјаву којом кандидат потврђује да је упознат са правилима за упис студената у прву годину основних струковних студија и да својим потписом потврђује да прихвата утврђена правила испита за проверу склоности и способности.

Пријава електронским путем

Кандидати  који електронски врше пријаву на конкурс, подносе скенирана следећа документа:

 • попуњени, потписани и скенирани пријавни лист који се може преузети са сајта Школе,
 • скенирану диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
 • скенирана сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • скенирана очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
 • скенирани извод из матичне књиге рођених,
 • скенирани доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Електронска пријава са наведеном документацијом се шаље на мејл адресу: prijava@vakademija.edu.rs

Напомена:  Препоручује се обављање лекарсаког прегледа пре уписа.

Информатори за пријемни испит:

Обавештење за пријављене кандидате на студијски програм Контрола летења

Тестирање из Енглеског језика ће се обавити у недељу 17.4.2022. године у просторијама Ваздухопловне академије. Потребно је да сви кандидати буду у Ваздухопловној академији најкасније у 9:30. Са собом обавезно понети идентификациони документ са сликом (лична карта или пасош) и прибор за писање.

Пријављивање кандидата за студијски програм Контрола летења

Пријављивање кандидата за студијски програм Контрола летења

Сви заинтересовани кандидати за студијски програм Контрола летења у Високој школи струковних студија Ваздухопловна академија се могу пријавити од 28.03. до 11.04.2022. године, електронски и лично од 09:00 до 15:00 часова у просторијама Ваздухопловне академије.

Припремна настава

из математике, физике и енглеског језика за упис на Високу школу струковних студија Ваздухопловна академија.

Смернице за упис 2021.

Поштовани кандидати,

С обзиром да је данас објављена коначна ранг листа, у овом мејлу се налазе смернице везане за ваше обавезе у процедури уписа у Ваздухопловној академији.

Дана 27.09.2021.године је ЈАВНА ПРОЗИВКА СТУДЕНАТА И ОБАВЕЗНО ЈЕ ПРИСУСТВО ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ. У случају да се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (након јавне прозивке), Школа ће уместо њега уписати кандидата према редоследу на Коначној ранг листи у року који је утврђен конкурсом. Право уписа стичу прозвани присутни кандидати који су прихватили упис. ЈАВНА ПРОЗИВКА ПОЧИЊЕ У 0900 У ПРОСТОРИЈАМА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ (амфитеатар А06).

Кандидати ће се на јавној прозивци изјаснити о начину плаћања школарине и добиће информацију везану за трошкове уписа на Високу школу струковних студија Ваздухопловна академија.

Потребна документа за упис за све кандидате:

 1. Оргинална документа (сведочанства и диплома о завршеној средњој школи),
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Држављанство (не старије од 6 месеци),
 4. Две фотографије формата 3,5×4,5.

Дана 30.09.2021.године са почетком у 1200 је проба униформи за све кандидате који су прихватили упис.

Дана 01.10.2021. је подела индекса и потписивање уговора по следећем рааспореду:

1700 – Струковни инжењер контроле летења,

1800 – Струковни инжењер одржавања ваздухоплова,

1900 – Струковни инжењер ваздушног саобраћаја и АТП курс Вршац.

Коначна ранг листа 2021.

Поштовани кандидати, у прилогу се налази коначна ранг листа за све студијске програме.

Рокови и начин подношења приговора

На јединствену ранг листу пријављених кандидата по студијским програмима, може се поднети приговор директору Школе, у року од 24 часа од дана објављивања јединствене ранг листе. Директор решава по приговору у року од 24 часа од подношења приговора.
На решење директора, може се уложити приговор Савету Школе у року од 24 часа од пријема решења. Савет решава по жалби у року од 48 часова од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује коначну ранг листу са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном конкурсом, Школа ће уписати наредног кандидата, на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Тест и кључ пријемног испита из енглеског језика

Поштовани кандидати, у прилогу се налази тест са пријемног испита из енглеског језика, као и тачни одговори.

Тест и кључ пријемног испита из математике

Поштовани кандидати, у прилогу се налази тест са пријемног испита из математике, као и тачни одговори.

Обавештење за кандидате

Поштовани кандидати,

Позивамо вас да приступите полагању пријемног испита за упис на Ваздухопловну академију и то по следећем распореду:

18.09.2021. од 9.00 до 11.30 тест из математике
19.09.2021. од 9.00 до 11.00 тест из енглеског

Пријемни испит се одржава на адреси Булевар војводе Бојовића 2, Дорћол, Београд. Потребно је да се кандидат појави 15 (петнаест) минута пре почетка теста (8.45) и то оба дана полагања пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош, потврду о пријему на конкурс и хемијску оловку. 

Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено знање и прибор за писање. Кандидату није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба мобилног телефона и других недозвољених средстава. Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита.

Срећно.

Упис 2021.

Документа за преузимање:

Пријава на лицу места

Кандидати који лично подносе пријаву на конкурс, уз пријавни лист који се добија у Школи, предају фотокопије следећих докумената, уз приказ оригинала:

 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • очитана лична карта или фотокопија личне карте (која садржи све податке);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-1031760-21 (позив на број 742300), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава. 

Пријава на конкурс садржи:

 • Назив студијског програма
 • податке о кандидату
 • назив и место завршене средње школе
 • податке о оствареном успеху у средњој школи
 • изјаву којом кандидат потврђује да је упознат са правилима за упис студената у прву годину основних струковних студија и да својим потписом потврђује да прихвата утврђена правила испита за проверу склоности и способности.

Пријава електронским путем

Кандидати  који електронски врше пријаву на конкурс, подносе скенирана следећа документа:
попуњени, потписани и скенирани пријавни лист који се може преузети са сајта Школе,

 • скенирану диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
 • скенирана сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • скенирана очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
 • скенирани извод из матичне књиге рођених,
 • скенирано уверење о држављанству,
 • скенирани доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-1031760-21 (позив на број 742300), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)

Електронска пријава са наведеном документацијом се шаље на мејл адресу: prijava@vakademija.edu.rs

Информатори за пријемни испит:

Обавештења

Одабери свој пут на основним струковним студијама

Ваздушни саобраћај

Контрола летења

Ваздухопловно машинство

Go to Top