Основни циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области Контроле летења (КЛ) и потребна знања, способности и вештине за стицање  дозволе студента контролора летења, Student ATCO Licence, и сертификат почетне обуке (обједињене) Initial training (integrated), основне обуке Basic training и обуке за овлашћење Rating training у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Air Traffic Controllers’ Licenses and Certificates Implementing Rules and related Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, including the ATCO Initial Training Content and its related AMC and GM.

ПРВА ГОДИНА: 

  • Први семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)
  • Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (32 бода)

ДРУГА ГОДИНА:

  • Трећи семестар: 4 обавезна предмета, стручна пракса (30 бодова)
  • Четврти семестар: 4 обавезна предмета, 2 изборнa предметa, 2 стручнe праксe (30 бодова)

ТРЕЋА ГОДИНА:

  • Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (28 бодова)
  • Шести семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса, предмет завршног рада и завршни рад  (32 бода)

Предмети по годинама

Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
1 11101 Математика 1 1 2+3 6
2 11201 Физика 1 4+1 6
3 13201 Основе електротехнике 1 2+2 5
4 13303 Аеродинамика 1 3+1 7
5 11001 Изборни предмет 1 1 1+3 4
6 12102 Ваздухопловно право 1 5+1 6
7 12402 Управљање ваздушним саобраћајем 2 5+2 6
8 12406 Пружање услуга војним ваздухопловима 2 3+0 4
9 11301 Енглески језик 2 3+1 6
10 13001 Изборни предмет 2 2 2+2 6
11 12505 Стручна пракса КЛ (РТТ) 1 2 6 4
UKUPNO 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
12 12207 Навигација 3 2+1 4
13 13304 Ваздухоплови 3 4+0 4
14 11602 Људски фактори 3 3+1 4
15 13330 Уређаји и системи 3 3+0 6
16 12401 Професионално окружење 3 2+1 4
17 12202 Метеорологија 3 1+6 4
18 12506 Стручна пракса КЛ (ARO) 2 3 6 4
19 11102 Математика 2 4 2+3 4
20 12403 Аеродромска контрола -ADI/TWR 1 4 5+2 6
21 11303 ICAO – Стручни енглески језик 1 4 3+1 4
22 13002 Изборни предмет 3 4 1+3 6
23 11002 Изборни предмет 6 4 1+3 6
24 12507 Стручна пракса КЛ (ADI/TWR) 3 4 6 4
UKUPNO 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
25 12404 Аеродромска контрола -ADI/TWR 2 5 6+3 8
26 12215 Беспилотни ваздухоплови 5 4+1 4
27 11304 ICAO – Стручни енглески језик 2 5 3+1 4
28 12002 Изборни предмет 11 5 3+1 6
29 12508 Стручна пракса КЛ (ADI/TWR/LOK) 4 6 6+0 8
30 12405 Аеродромска контрола – ADI/TWR 3 6 8+8 8
31 12001 Изборни предмет 5 6 3+1 6
32 12509 Стручна пракса КЛ (ADI/TWR/LOK) 5 6 6+0 8
33 12603 Предмет завршног рада КЛ 6 2+0 4
34 12604 Завршни рад КЛ 6 2+0 4
UKUPNO 60