Основни циљ студијског програма Ваздушни саобраћај је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области ваздушног саобраћаја (ВС) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе Професионалног пилота са овлашћењем за инструментално летење ATPL – Airline Transport Pilot Licence у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing (Part – FCL). Различитости у садржајима изборних предмета омогућују студентима оспособљавање за једну од две специјалности: Пилот авиона ATPL (А) – Airline Transport Pilot Licence и Пилот хеликоптера ATPL (Н) – Airline Transport Pilot Licence. Обавезни предмети, као и изборни предмети, дефинисани су на основу захтева које прописује EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing – Part – FCL.

Сврха студијског програма основних струковних студија Ваздушни саобраћај је да образује струковне инжењере ваздушнoг саобраћаја пилоте у складу са препознатим потребама тржишта рада. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области школовања пилота авиона и пилота хеликоптера. Реализацијом студијског програма школују се струковни инжењери за стицање дозвола професионалних пилота авиона и пилота хеликоптера.

Студијски програм је усмерен на перманентно праћење међународне и националне ваздухопловне регулативе која се односи на школовање и обуку пилота авиона и пилота хеликоптера, како би се сагледали захтеви промена стандарда у циљу осавремењивања садржаја и метода наставног процеса.

ПРВА ГОДИНА: 

  • Први семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (26 бодова)
  • Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење (34 бода)

ДРУГА ГОДИНА: 

  • Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (24 бода)
  • Четврти семестар: 5 обавезних предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење (36 бодова)

ТРЕЋА ГОДИНА:

  • Пети семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)
  • Шести семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење, предмет завршног рада и завршни рад  (32 бодова)

Предмети по годинама

Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
1 11101 Математика 1 1 2+3 4
2 11201 Физика 1 4+1 4
3 13305 Опште познавање ваздухоплова 1 3+6 8
4 11301 Енглески језик 1 3+1 4
5 11401

11501

Екологија и заштита животне средине

Дуално образовање – интеграција образовног и привредног система

1 1+3 6
6 12203 Аеродроми 2 3+1 6
7 12208 Маса и центража 2 2+1 4
8 12204 Теорија летења 2 3+3 6
9 12205 Општа навигација 2 2+5 6
10 13101

13103

Инжењерска графика I

Механика I

2 1+3 4
11 12501 Стручна пракса – летење 1 2 2+2 8
Укупно: 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
12 11102 Математика 2 3 2+3 4
13 11303 ICAO – Стручни енглески језик I 3 3+1 4
14 12206 Радио навигација 3 3+3 6
15 13328 Инструменти ваздухоплова 3 3+3 6
16 13102

13104

Инжењерска графика II

Механика II

3 1+3 4
17 12211 Економика ваздушног саобраћаја 4 3+1 8
18 12212 Безбедност ваздушног саобраћаја 4 3+1 8
19 12202 Метеорологија 4 2+4 4
20 12209 Планирање и праћење лета 4 3+2 4
21 13329 Комуникације 4 2+2 4
22 13306

13307

Перформансе авиона

Перформансе хеликоптера

4 3+1 4
23 12502 Стручна пракса – летење 2 4 2+2 4
Укупно: 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број часова ESPB
24 12215 Беспилотни ваздухоплови 5 2+3 4
25 12101 Ваздухопловни прописи 5 4+0 5
26 12201 Оперативне процедуре 5 3+0 6
27 11603 Људске могућности и ограничења 5 1+3 5
28 12301

12302

Тероризам у ваздушном саобраћају

Управљање кризним ситуацијама

5 3+1 8
29 11304 ICAO – Стручни енглески језик II 6 3+1 4
30 12214 Сарадња вишечлане посаде (MCC) 6 4+4 6
31 12210 Транспорт опасних материја 6 3+1 4
32 11103

11104

Вероватноћа и статистика

Алгоритми и програмирање

6 1+3 6
33 12503 Стручна пракса – летење 3 6 2+2 4
34 12601 Предмет завршног рада ПЛ 6 2+0 4
35 12602 Завршни рад ПЛ 6 2+0 4
Укупно: 60