Основни циљ студијског програма Ваздушни саобраћај је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области ваздушног саобраћаја (ВС) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе Професионалног пилота са овлашћењем за инструментално летење ATPL – Airline Transport Pilot Licence у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing (Part – FCL). Различитости у садржајима изборних предмета омогућују студентима оспособљавање за једну од две специјалности: Пилот авиона ATPL (А) – Airline Transport Pilot Licence и Пилот хеликоптера ATPL (Н) – Airline Transport Pilot Licence. Обавезни предмети, као и изборни предмети, дефинисани су на основу захтева које прописује EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing – Part – FCL.

Сврха студијског програма основних струковних студија Ваздушни саобраћај је да образује струковне инжењере ваздушнoг саобраћаја пилоте у складу са препознатим потребама тржишта рада. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области школовања пилота авиона и пилота хеликоптера. Реализацијом студијског програма школују се струковни инжењери за стицање дозвола професионалних пилота авиона и пилота хеликоптера.

Студијски програм је усмерен на перманентно праћење међународне и националне ваздухопловне регулативе која се односи на школовање и обуку пилота авиона и пилота хеликоптера, како би се сагледали захтеви промена стандарда у циљу осавремењивања садржаја и метода наставног процеса.

ПРВА ГОДИНА: 

  • Први семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (26 бодова)
  • Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење (34 бода)

ДРУГА ГОДИНА: 

  • Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
  • Четврти семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење (33 бода)

ТРЕЋА ГОДИНА:

  • Пети семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (24 бода)
  • Шести семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса – летење, предмет завршног рада и завршни рад  (36 бода)

Предмети по годинама

Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
1 11101 Математика 1 1 2+3 6
2 11201 Физика 1 4+1 6
3 12101 Ваздухопловни прописи 1 4+0 5
4 12201 Оперативне процедуре 1 3+1 5
5 11001 Изборни предмет 1 1 1+3 4
6 12202 Метеорологија 2 1+6 4
7 13305 Опште познавање ваздухоплова 2 6+1 6
8 12203 Аеродроми 2 3+1 6
9 11301 Енглески језик 2 3+1 6
10 13001 Изборни предмет 2 2 2+2 6
11 12501 Стручна пракса – летење 1 2 65 6
Укупно: 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број Часова ESPB
12 11102 Математика 2 3 2+3 4
13 13328 Инструменти ваздухоплова 3 1+3 5
14 12204 Теорија летења 3 5+1 7
15 13329 Комуникације 3 4+1 5
16 13002 Изборни предмет 3 3 1+3 6
17 12205 Општа навигација 4 1+6 7
18 11603 Људске могућности и ограничења 4 1+3 5
19 12208 Маса и центража 4 1+3 5
20 11303 ICAO – Стручни енглески језик 1 4 3+1 4
21 13003 Изборни предмет 4 4 4+1 6
22 12502 Стручна пракса – летење 2 4 65 6
Укупно: 60
Редни број Шифра предмета Назив предмета Семестар Број часова ESPB
23 12206 Радио навигација 5 3+3 4
24 12209 Планирање и праћење лета 5 3+1 4
25 12212 Безбедност ваздушног саобраћаја – Annex 19 5 3+1 6
26 12211 Економика ваздушног саобраћаја 5 1+3 4
27 12001 Изборни предмет 5 5 3+1 6
28 12215 Беспилотни ваздухоплови 6 4+1 4
29 12214 Сарадња вишечлане посаде (MCC) 6 4+1 4
30 12210 Транспорт опасних материја 6 3+1 4
31 11304 ICAO – Стручни енглески језик 2 6 3+1 4
32 11002 Изборни предмет 6 6 1+3 6
33 12503 Стручна пракса – летење 3 6 65 6
34 12601 Предмет завршног рада ПЛ 6 2 4
35 12602 Завршни рад ПЛ 6 2 4
Укупно: 60