Упис 2022.

Документа за преузимање:

Пријава за упис 2022.
Конкурс 2022.

Пријава на лицу места

Кандидати који лично подносе пријаву на конкурс, уз пријавни лист који се добија у Школи, предају фотокопије следећих докумената, уз приказ оригинала:

 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • очитана лична карта или фотокопија личне карте (која садржи све податке);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)
 • Кандидати који се пријављују на Конкурс за студијски програм Контрола летења накнаду за полагање пријемног испита плаћају тек након што се завшри процес селекције од стране SMATSA doo
Пример уплатнице

Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава. 

Пријава на конкурс садржи:

 • Назив студијског програма
 • податке о кандидату
 • назив и место завршене средње школе
 • податке о оствареном успеху у средњој школи
 • изјаву којом кандидат потврђује да је упознат са правилима за упис студената у прву годину основних струковних студија и да својим потписом потврђује да прихвата утврђена правила испита за проверу склоности и способности.

Пријава електронским путем

Кандидати  који електронски врше пријаву на конкурс, подносе скенирана следећа документа:
попуњени, потписани и скенирани пријавни лист који се може преузети са сајта Школе,

 • скенирану диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
 • скенирана сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • скенирана очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
 • скенирани извод из матичне књиге рођених,
 • скенирани доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, на жиро рачуна ВШССВА, број: 840-2120666-69 (позив на број 742), у износу од 6.000,00 динара. (Пример уплатнице можете преузети кликом на дугме)
 • Кандидати који се пријављују на Конкурс за студијски програм Контрола летења накнаду за полагање пријемног испита плаћају тек након што се завшри процес селекције од стране SMATSA doo
Пример уплатнице

Електронска пријава са наведеном документацијом се шаље на мејл адресу: prijava@vakademija.edu.rs

Кандидати за студијски програм Контрола летења се пријављују по општим и посебним условима Конкурса (линк)

Информатори за пријемни испит:

Информатор за пријемни испит из енглеског језика
Информатор за пријемни испит из математике
Информатор за пријемни испит из физике