Припремна настава

Припремна настава из математике, физике и енглеског језика за упис на Високу школу струковних студија Ваздухопловна академија

Припремна настава ће се реализовати у периоду од 3. децембра 2022. до 27. маја 2023. у групама од минимум 10, а највише 16 полазника. Настава ће се одржавати суботом у просторијама Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија (Булевар војводе Бојовића 2, Београд).

Фонд часова по предмету је следећи:

 • Математика 54 часа (18 х 3)
 • Енглески језик 36 часова (18 х 2)
 • Физика 36 часова (18 х 2)

Групе за припремну наставу ће се формирати и после званичног почетка припремне наставе све док постоји одговарајући број заинтересованих за формирање група.

Наставу држе предавачи Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија са катедри за математику, физику и енглески језик.

У оквиру сваког курса предвиђен је и завршни тест, на коме ће кандидати моћи да провере стечено знање који ће се држати по групама. У току курсева слушаоци добијају домаће задатке и задатке за самостално учење. Настава се реализује према материјалима које ће предавачи обезбедити.

Кандидати се могу пријавити за сва три курса (математика, физика, енглески језик) или само за један.

Цена курсева

 • Цена за курс из Математике је 27.000,00 динара (плаћање на три рате по 9.000,00 динара сукцесивним уплатама).
 • Цена за курс из Физике је 18.000,00 динара (плаћање на три рате по 6.000,00 динара сукцесивним уплатама).
 • Цена за курс из Енглеског језика је 18.000,00 динара (плаћање на три рате по 6.000,00 динара сукцесивним уплатама).
 • Уколико се кандидат одлучи за сва три предмета, добија попуст 10% на укупну цену. Цена за курс из сва три предмета је 56.700,00 динара (плаћање на пет рата по 11.340,00 динара сукцесивним уплатама)
 • Уплату је потребно извршити на рачун: 840-2120666-69, са позивом на број: 742 и сврхом уплате: припремна настава за Високу школу.
 • Доказ о уплати прве рате је потребно донети на дан потписивања уговора у правну службу.

Пријаве и уплата

 • Ради лакшег и бржег пријављивања потребно је попунити online пријаву за припремну наставу
 • Курс ће се реализовати уколико се пријави довољан број кандидата по групи (минимум 10)
 • Након формирања групе, извршиће се упис и потписивање уговора
 • Уговор потписује родитељ или старатељ кандидата. Уговор се може потписати у правној служби Високе школе. Приликом потписивања уговора обавезно понети личну карту.
 • По упису ученици добијају распоред часова своје групе

Додатне информације се могу добити на сајту www.vakademija.edu.rs, путем телефона +381 11 21 82 944 или путем е-поште info@vakademija.edu.rs.

Информације у вези припремне наставе можете добити од 9 до 17 часова.

Пример уплатнице