Износ школарине за школску 2022/2023 годину за студенте на студијском програму:

  • Ваздушни саобраћај је 18.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања
  • Контрола летења 14.000,00 ЕУР по средњем курсу НБС на дан плаћања
  • Ваздухопловно машинство је 2.500,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина се може платити на више начина:

  • у целости приликом уписа;
  • у две једнаке рате: 50% приликом уписа а преосталих 50% приликом уписа летњег семестра;
  • у више рата.

Школарина у ратама се плаћа на основу Уговора о студијама и начину плаћања школарине који студент закључује са Школом на дан уписа.
Уплате се врше на жиро рачун: 840-2120666-69 са позивом на број који ће за сваког кандидата бити истакнут на коначној ранг листи за упис.