Други конкурсни рок:

 • 01.09. – 02.09.2022. године, електронски или лично од 0900 до 1500  часова – пријављивање кандидата за студијске програме Ваздушни саобраћај  Ваздухопловно машинство;
 • 05.09.2022. године од 1000 до 1200  часова – полагање пријемног испита из Математике;
 • 06.09.2022. године од 1000 до 1200  часова – полагање пријемног испита из Физике;
 • 07.09.2022. године у 1000 до 1200  часова – полагање пријемног испита из Енглеског језика;
 • 08.09.2022. године у 1500  часова – објављивање прелиминарне ранг листе;
 • 12.09.2022. године у 1500 часова – објављивање коначне ранг листе;
 • 15.09.-16.09.2022. године од  1000 до 1500  часова – упис примљених кандидата;

Први конкурсни рок:

 • 28.03. – 15.04.2022. године, електронски и лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијски програм Контрола летења;
 • 20.06. – 24.06.2022. године, електронски или лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијске програме Ваздушни саобраћај и Ваздухопловно машинство;
 • 04.07.2022. године од 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Математике;
 • 05.07.2022. године од 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Физике;
 • 06.07.2022. године у 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Енглеског језика;
 • 07.07.2022. године у 1500 часова – објављивање прелиминарне ранг листе;
 • 11.07.2022. године у 1500 часова – објављивање коначне ранг листе;
 • 12.07. – 13.07.2022. године од 1000 до 1500 часова – упис примљених кандидата;