• 28.03. – 15.04.2022. године, електронски и лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијски програм Контрола летења;
  • 20.06. – 24.06.2022. године, електронски или лично од 0900 до 1500 часова – пријављивање кандидата за студијске програме Ваздушни саобраћај и Ваздухопловно машинство;
  • 04.07.2022. године од 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Математике;
  • 05.07.2022. године од 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Физике;
  • 06.07.2022. године у 1000 до 1200 часова – полагање пријемног испита из Енглеског језика;
  • 07.07.2022. године у 1500 часова – објављивање прелиминарне ранг листе;
  • 11.07.2022. године у 1500 часова – објављивање коначне ранг листе;
  • 12.07. – 13.07.2022. године од 1000 до 1500 часова – упис примљених кандидата;