Одлуку о оснивању Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије, донела је Влада Републике Србије, у Београду, дана 20. маја 2021. године.

Овом Одлуком, основана је високошколска установа Високa школa струковних студија Ваздухопловнa академијa са седиштем у Београду, Булевар војводе Бојовића 2.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја издало је дозволу за рад Високој школи струковних студија Ваздухопловној академији, дана 01.09.2021. године, ради остваривања првог степена струковних студија.

Одобрено је извођење студијских програма основних струковних студија:

  • ОСС Ваздушни саобраћај
  • ОСС Ваздухопловно машинство
  • ОСС Контрола летења

У циљу обезбеђења имплементације инвестиционог пројекта од националног значаја са MTU Maintenance Serbia d.o.o. предвиђено је да Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија почне са реализацијом студијских програма по дуалном моделу студија од школске 2021/2022. године.

Привредни суд у Београду, дана 23.09.2021. године, донео је Решење којим је усвојен захтев за упис у судски регистар Високе школе струковних студија Ваздухопловне академије.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, донелa је Одлуку о почетној акредитацији високошколске установе, дана 11.10.2021. године, којом је утврђено да је самостална високошколска установа Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија, испунила услове за почетну акредитацију високошколске установе и три студијска програма основних струковних студија:

  • ОСС Ваздушни саобраћај
  • ОСС Ваздухопловно машинство
  • ОСС Контрола летења