Привремена одлука и акт о оснивању

Извештај о почетној акредитацији
Статут
Пословник о раду
Правилник о уџбеницима

Правилник о избору наставника

Правилник о мобилности

Правилник о јубиларним наградама

Правилник о безбедности и здрављу


Правилник о управљању пројектима

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here