Привремена одлука и акт о оснивању

Извештај о почетној акредитацији
Статут
Пословник о раду
Правилник о уџбеницима

Правилник о избору наставника

Правилник о мобилности

Правилник о јубиларним наградама

Правилник о безбедности и здрављу

Правилник о организацији кратких програма

Правилник о управљању пројектима

Правилник о раду студентског парламента
Информатор о раду

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here