Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија 

Влада Републике Србије на својој седници одржаној 20. маја 2021. године донела је Одлуку о оснивању Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија („Сл. гласник РС“, бр. 51/2021 i 53/2021 – испр.).

Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија основана је у складу са потребама трију компанија из сектора ваздухопловне индустрије, MTU Maintenance Serbia, Air SERBIA и Контроле летењa Србије и Црне Горе SMATSA. 

Компаније MTU Maintenance Serbia, Air SERBIA и Контрола летењa Србије и Црне Горе SMATSA, потписале су са Министарствoм просвете, науке и технолошког развоја 05.08.2021. године Меморандум о сарадњи на развоју дуалног модела студија у високом образовању у ваздухопловству. 

Три студијска програма по дуалном моделу студија у високом образовању креирана су у сарадњи са ове три компаније у складу са стандардима EASA (European Union Aviation Safety Agency). 

Екстерна наставна база на аеродрому Вршац у којој ће се реализовати практични део наставе представља један од најбољих тренинг центара у региону са 18 једномоторних и два двомоторна авиона, EASA (European Union Aviation Safety AgencyPart 145 Maintenance Organisation Approval и Аеродромском контролом летења (АКЛ). 

Високо образовање пилота, контролора летења и инжењера одржавања ваздухоплова је приоритет модерних држава, а будућност ваздухопловства у Републици Србији највише зависи од едукације кадрова кроз програм школовања у складу са међународним стандардима. 

Студијски програми основних струковних студија

Ваздушни саобраћај. 

Основни циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области Ваздушног саобраћаја (ВС) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе Професионалног пилота са овлашћењем за инструментално летење ATPL – Airline Transport Pilot Licence у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing (Part – FCL). Различитости у садржајима изборних предмета омогућује студентима оспособљавање за једну од две специјалности: Пилот авиона ATPL (А) – Airline Transport Pilot Licence и Пилот хеликоптера ATPL (Н) – Airline Transport Pilot Licence. Обавезни предмети, као и изборни предмети, дефинисани су на основу захтева које прописује EASA (European Union Aviation Safety Agency) Flight Crew Licencing – Part – FCL. 

Ваздухопловно машинство. 

Основни циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области Ваздухопловног машинства (ВМ) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе Б 1.1, Б1.2 и Б2 у складу са EASA (European Union Aviation Safety AgencyPart 66 Certifying Staff и Part 147 Maintenance Training Organisation Approval. Различитости у садржајима изборних предмета омогућује студентима оспособљавање за једну од три специјалности: B 1. 1 авиони са турбомлазним погонским групама (Aeroplanes With Turbine Engines), B 1. 2 авиони са клипним погонским групама (Aeroplanes With Piston Enginesи B2 авионика (Avionics). Обавезни предмети, као и изборни предмети, дефинисани су на основу захтева које прописује EASA (European Union Aviation Safety Agency) Part 66 Certifying Staff и Part 147 Maintenance Training Organisation Approval. 

Контрола летења. 

Основни циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области Контроле летења (КЛ) и потребна знања, способности и вештине за стицање дозволе студента контролора летења, Student ATCO Licenceи сертификат почетне обуке (обједињене) Initial training (integrated), основне обуке Basic training и обуке за овлашћење Rating training у складу са EASA (European Union Aviation Safety Agency) Air Traffic Controllers’ Licenses and Certificates Implementing Rules and related Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, including the ATCO Initial Training Content and its related AMC and GM.